Karel Výravský: Okénko základů společenských věd

Karel Výravský hodnotí výuku předmětu Občanská výchova v kvartě.

Karel Výravský: Okénko základů společenských věd

Vážení příznivci broumovského gymnázia,

po delší době se opět ozývám s okénkem do předmětu Základy společenských věd. V tomto školním roce jsem po mnoha letech začal učit společenské vědy v nižším gymnáziu, konkrétně v kvartě. Předmět se zde jmenuje Občanská výchova.

Již během hlavních prázdnin jsem přemýšlel, jak výuku pojmout. Totiž když jsem nahlédl do školního vzdělávacího programu, připadlo mi učivo docela odporné. Tedy z pohledu patnáciletých žáků kvarty určitě. Posuďte sami některá témata:

Občanská společnost; Výchova k demokracii; Sociální vztahy; Občan v právních a ekonomických vztazích.

A co by si měl žák z těchto témat například odnést?

„Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu. Vyloží smysl voleb.“

„Učí se využívat potenciál médií jako zdroje informací.“

„Vyjasní si princip sociálního smíru a solidarity.“

„Zná pojem právní vztah a uvědomuje si závazek z něj vyplývající.“

„Umí zhodnotit svou úlohu ve světě práce.“

Nechci tím říci, že máme špatně napsaný školní vzdělávací program, tyto formulace se prostě v těchto dokumentech vyžadují, nicméně žádati po kvartánovi: „Vylož smysl voleb či Zhodnoť svou úlohu ve světě práce“ není úplně šťastný nápad.

Rozhodl jsem se pojmout výuku nějak jinak. Co nejméně výkladů a povídání učitele a co nejvíce aktivit pro studenty. Pomohla mi v tom náhoda. Škola před časem získala sadu učebnic Výchova k občanství pro 6. - 9. ročník základních škol. Učebnice jsme získali zadarmo jako partnerská škola evropského projektu. Učebnice u nás pilotovaly absolventky našeho gymnázia, nyní studentky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zjistil jsem, že učebnice je plná úžasných nápadů, kreativních úkolů a skvělých aktivit pro žáky. Využíváme je a na nich si studenti nenásilně osvojují „nepříjemná“ témata a dovednosti výše uvedené. Jako příklad uvedu, jak jsme pojali téma „Duchovní rozměr člověka, tolerance k lidem s jiným světonázorem.“

Do středověké vesnice přiletí mimozemšťan - mužíček, který vypadá úplně jinak než vesničané. Vesničané - studenti a studentky mají beze slov nějakou pózou svého těla, grimasou, gestem vyjádřit svůj vztah k mimozemšťanovi. Poté do vesnice přijede feudál a káže mimozemšťana zabít. Vesničané mají za úkol vyjádřit svůj postoj tentokrát k rozhodnutí svého feudálního pána. Studenti znali zadání úkolu týden dopředu. Jeden se stal mimozemšťanem, další feudálem a ostatní vesničany. V úvodu hodiny jsme si trochu připomněli, jak se žilo ve středověké vesnici a jaké duchovní hodnoty středověk vyznával. A pak přiletěl mimozemšťan (skvělý student Važan) a začal děsit vesničany. Ani jsem se nedivil, že jejich reakce byly vesměs záporné. A negativní emoce vesničanů ještě vystupňoval právě příchozí feudál (výborný student Mádle) se svým nevolníkem v řetězech (taktéž výborný student Pancner), když přikázal mimozemšťana zabít. A vesničané souhlasili - zbavme se ho, i když to je evidentně živý tvor, možná je skoro stejný jako my lidé. Nikdo nám ale nebude rušit zaběhnuté pořádky. My nechceme nic nového, je divný, je jiný než my, co když bude zlý. Z pohledu feudála i vesničanů pochopitelné. Takže proč se divit, že se nám nelíbí cizí lidé z

Afriky, z Asie a z různých koutů světa. Co když jsou zlí, co když chtějí naši práci a naše domy? Jsou divní, jsou jiní, ruší naše zaběhnuté pořádky. Strach z jinakosti je pochopitelný, ale je to tak správně? Přece to jsou lidé jako my. A otázky se jen hrnou a krásně jsme si o tom všem podiskutovali.

A nebylo by to možné, kdyby třída kvarta neměla tak široký všeobecný přehled a skvělé základy z dějepisu i z dalších předmětů z nižšího gymnázia. Studenti kvarty umí řešit problémy a dávat věci do souvislostí. Některé jejich názory mě překvapily svou vyzrálostí. Jistě že i zde jsou lenoši a třídní šašci, ale to ke škole prostě patří. Tak snad jediné, co mi opravdu na této třídě vadí, je brutálně nespisovné vyjadřování. Někdy se mi zdá, že tvar „bychom“ je sprosté slovo a koncovka -ej ideál dokonalosti. Ale máme ještě více jak půl roku, abychom to vylepšili, a potom bude třída kvarta mou nejoblíbenější.

Děkuji studentkám a studentům kvarty za dosavadní spolupráci, přeji jim bohatého Ježíška a doufám, že se nám bude dařit i v novém roce.

Karel Výravsk

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB