Okénko českého jazyka s přesahem...

Studenti 3.ročníku si vyzkoušeli, jak se píše odborná práce...

Okénko českého jazyka s přesahem...

Studenti 3.ročníku si v rámci tématu odborný styl vyzkoušeli, jak se píše odborná práce. Často potkávám bývalé studenty, kteří mají všechny zkoušky na vysoké škole a stále odkládají diplomovou práci. Nevědí si s ní často rady. Odborná práce klade nároky nejen na obsahovou stránku, ale také na stránku formální. Proto si studenti zkusili, co taková práce obnáší. Mohli si vybrat jakékoliv téma z jakéhokoliv oboru a museli psát přesně podle vysokoškolských pravidel. Prohlášení, poděkování, anotace, bibliografický záznam práce, klíčová slova, úvod, obsah, teoretická část, praktická část se stanovením hypotézy, dotazníkové šetření hypotézu potvrzující či vyvracející, citace, seznam citací, seznam literatury, seznam příloh...Většina studentů s práce zhostila dobře, někteří dokonce výborně, dozvěděl jsem se spoustu pro mě nových věcí. Věřím, že až budou současní třeťáci psát třeba bakalářskou práci, že si vzpomenou, jak začínali...

Jedná se o již druhý praktický výstup z hodin českého jazyka, ve 2.ročníku byly výstupem publicistického stylu vlastní časopisy. Připadá mi to smysluplnější, než teoreticky vykládat o tom, jak má vypadat ten či onen funkční styl. (mk)

Hledáme
Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB