Studenti píší wikipedii

V rámci akce Týden knihoven se v pátek 5. dubna žáci prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia zúčastnili přednášky spojené s besedou „Studenti píší Wikipedii“.

Studenti píší wikipedii

V rámci akce Týden knihoven se v pátek 5. dubna žáci prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia zúčastnili přednášky spojené s besedou „Studenti píší Wikipedii“. V přednášce šlo hlavně o to, do jaké míry je Wikipedie důvěryhodným zdrojem informací.

Wikipedie je internetová encyklopedie, která je známá tím, že kromě volně dostupného obsahu uživatelům rovněž umožňuje články editovat. Díky tomu se stala jednou ze stěžejních stránek internetu, ale zároveň v tom je i její riziko - pokud přispěvatelé nedodržují pravidla tvorby příspěvků, nemusejí být všechny informace relevantní. Proto je naprosto nezbytné používat Wikipedii obezřetně a ověřovat zdroje. Články by sice měly vycházet z důvěryhodných zdrojů, ale odpovědnost za zdroj má ten, kdo informaci do článku dal. Wikipedie nemá k dispozici důsledný mechanismus pro ověřování faktů. Provozovatelé Wikipedie však usilují o dodržování několika základních pravidel:

1. Wikipedie je encyklopedie spojující prvky běžných encyklopedií, specializovaných encyklopedií a ročenek. Její články nesmí obsahovat žádný vlastní výzkum autorů a měly by být založené na přesných, ověřitelných údajích. Wikipedie tedy neslouží ke zveřejňování vlastních názorů nebo zážitků.

2. Wikipedie dodržuje zásadu nezaujatého úhlu pohledu, což znamená, že se snaží, aby články nezaujatě a objektivně popisovaly fakta a jednotlivé názory a pohledy. To může zahrnovat představení více různých pohledů včetně kontextu a informací, kdo názor zastává. Wikipedie nemá žádný preferovaný úhel pohledu a nesmí prosazovat žádný názor jako nejlepší. Je nutno uvádět odkazy na ověřitelné, věrohodné zdroje, a to především v článcích o kontroverzních tématech.

3. Wikipedie je svobodným dílem, které může každý upravovat a vylepšovat. Veškerý text je k dispozici za podmínek Licence o volně šiřitelných dokumentech a může být dále šířen a používán. Články může měnit každý, nikdo není vlastníkem konkrétního článku. Jakýkoliv vložený text může být upravován jinými lidmi. Nelze vkládat obsah, který porušuje autorské právo nebo jehož autorskoprávní ochrana není slučitelná s uvedenými svobodnými licencemi.

4. Wikipedie má kodex slušného chování. Každý wikipedista by měl respektovat své kolegy i přesto, že s nimi nesouhlasí.

5. Ověřitelnost, nikoliv pravdivost. Základním klíčem k napsání dobrého encyklopedického článku je porozumět tomu, že článek by měl obsahovat pouze taková fakta, tvrzení, teorie, myšlenky, názory a argumenty, které již byly publikovány důvěryhodným zdrojem. Cílem Wikipedie je vybudovat kompletní a spolehlivou encyklopedii. Proto je nutné citovat věrohodné zdroje. Jedině tak si může jiný editor nebo čtenář ověřit uvedená fakta. Ověřitelnost v tomto kontextu neznamená, že by měl wikipedista ověřovat, zda je informace ze zdroje pravdivá. Informace ze zdroje tohoto stupně důvěryhodnosti by však neměla být ve Wikipedii uvedena jako pravdivý fakt sám o sobě, ale jako informace o tom, že podle zdroje XY se například stalo to a to.

Milí studenti, s klidným svědomím dále využívejte Wikipedii, ale aby Vaše svědomí v tomto ohledu mohlo být opravdu klidné, připojte k tomu ještě svůj selský rozum (= kritické myšlení). A velmi nás potěšilo, že někteří studenti Gymnázia v Broumově z Wikipedie nejenom čerpají, ale podílejí se i na její tvorbě.

Vojtěch Horák, Karel Výravský

Hledáme
Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB