PROJEKTY EU

 

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY EU

Dvoutýdenní jazykový kurz v Bournemouth

Díky grantu Erasmus Plus (2015-1-CZ01-KA10-013097) jsem v polovině září 2016 vyrazila na kombinovaný jazykový kurz do Richmond Language College do krásného přímořského města Bourmenouth na jihu Anglie.

Kurz probíhal od 12. do 23. září a měl celkem 45 hodin výuky. První den začal rozřazovacím testem, po kterém jsme byli podle výsledků rozděleni do několika skupin. Dopoledne byla výuka praktického jazyka a odpoledne metodika anglického jazyka.V dopolední i odpolední části jsme pracovali ve skupině pěti studentů z různých zemí (Česká republika, Polsko, Jižní Korea, Francie a Irán), což bylo ideální nejen k procvičení znalostí angličtiny a možnosti individuálního přístupu k nám studentům, ale také k neméně zajímavému poznání a porovnání kulturních, sociálních, historických a dalších aspektů té které země.

Dopolední výuku praktického jazyka vedla skvělá lektorka Fadwa, která nás všechny od samého začátku nakazila svou energií a svým nadšením pro studium i výuku jazyka. Hodiny byly velice pestré, střídaly se různé aktivity, prošli jsme problematické oblasti gramatiky a slovní zásoby a zbylo dost prostoru pro naše individuální dotazy a požadavky, a také pro vyprávění a sdílení zážitků a zkušeností, což nás všechny rychle sblížilo.

Odpolední hodiny metodiky vedli různí vyučující. Probrali jsme spoustu užitečných témat a dostali spoustu užitečných tipů. Vyzkoušeli jsme si různé metody výuky, zahráli si hry, vyměňovali si zkušenosti a vymýšleli nové metody a nápady. Výuka probíhala v celkově uvolněné a přátelské atmosféře, hodiny rychle utíkaly, užili jsme při nich i spoustu legrace a načerpali inspiraci do svých hodin.

Skvělé bylo i zázemí školy: školní bufet s možností lehkého občerstvení, teplých i studených nápojů a výběr z několika jídel na oběd, studovna vybavená počítači, školní dvůr s možnosti posezení venku s místem na barbecue, společenská místnost s nástěnkou, na které nás každý den čekala zajímavá nabídka odpoledního a večerního programu. O nabídku volnočasových aktivit se staral asistent Stephan. Díky němu jsme měli výborné tipy kam vyrazit v okolí, které hospůdky a restaurace stojí za navštívení, užili si několik karaoke večerů a v oblíbené hospodě Richmond Arms soutěžili v tradičních kvízech. Navštívili jsme přilehlé písčité pláže, krásné a rozlehlé parky, městečka Christchurch a Pool, oceanárium s mořskými živočichy a užili si nezapomenutelný celodenní výlet na Jurassic Coast. Program byl opravdu bohatý, a tak jsme zdaleka nevyčerpali všechny možnosti, které se nám nabízely, a myslím, že nejen já jsem po dvou týdnech odjížděla s pocitem, že se tam musím určitě ještě někdy vrátit...

Ivana Hejtmánková, Gymnázium Broumov

Studentská atmosféra starobylého Oxfordu

Na začátku září jsem díky grantu Erasmus Plus (2015-1-CZ01-KA10-013097) vyrazila na kombinovaný kurz Creative Teaching Secondary-Adult do Oxfordu. Lake School of English podle obrázků vypadala jako malá soukromá škola s ne více než třemi učebnami. Ve skutečnosti jsem byla překvapená, kolik místností (pravda, hodně malých) se může nacházet na jednom podlaží. A každá třída byla pojmenovaná a označená barvou, takže se nikdo nemohl ztratit, když hledal red, blue či jade room, chtěl si vypůjčit učebnice v materials´room nebo si udělat čaj v kuchyňce.

Naši dvanáctičlennou skupinu z Polska, Turecka, Ruska, Itálie a České republiky učila skvělá zkušená lektorka Lucy Holmes, plná elánu, navíc se smyslem pro humor. A tak jsme si během dvoutýdenního pobytu oprášili svoji angličtinu, získali nové nápady a ještě jsme si užili plno legrace. Výuka byla velice pestrá, střídaly se nejrůznější metody – tradiční i nejnovější, práce ve skupinách, dvojicích, soutěžilo se. Lucy využívala digitální technologie, připravila si prezentace, seznámila nás s vhodnými webovými stránkami, IT nástroji, používali jsme výukové aplikace na svých mobilních telefonech. Každý den jsme si ze školy odnesly několik kopií, které můžeme využít se svými studenty. Jedno odpoledne jsme také měli možnost se podívat do nedaleké střední školy.

Večery a víkendy jsme většinou trávili také spolu. Prozkoumávali jsme oxfordské uličky, z kterých dýchala studentská atmosféra, zašli jsme do divadla, na koncerty do kolejních kaplí, do místních hospůdek, kde jsme zkusili tradiční kvíz. Bez puntingu a návštěv několika kolejí, včetně Christ Church College spjaté s Harry Potterem, by nebyl pobyt v malebném Oxfordu úplný. Měli jsme možnost podívat se do nedalekých míst, jako např. Shakespearovo rodiště Stratford upon Avon, oblast Cotswolds se svoji typickou architekturou, Bleinheim Palace, kde vyrůstal Sir Winston Churchill.

Dva týdny utekly jako voda, ale poznatky, zážitky a noví přátelé nám zůstanou.

Martina Salašová, Gymnázium Broumov

Studium v malebném městečku Sidmouth

Na konci srpna tohoto roku jsme se s kolegyní J.Smolíkovou díky projektu Erasmus+ (2015-1-CZ01-KA10-013097) zúčastnily jazykově-metodického kurzu na jihozápadě Anglie. Městečko Sidmouth, které pro nás bylo na 10 dní novým domovem, nebylo velké, ale o to víc malebné, a ihned jsme si ho zamilovaly. Nádherná scenérie vybízela k dlouhým procházkám po pobřeží a útesech, které nabízely překrásný pohled na celý Sidmouth a okolí.

První den ráno jsme byly vřele přivítané ve škole, která nás taktéž příjemně překvapila, jelikož vypadala jako klasický anglický domek s doškovou střechou. Nejdříve nás pomocí testů a ústního pohovoru rozřadily do vhodných skupin. Naše skupina se skládala z pěti členů různých národností. Učily jsme se společně s německými, švýcarskými a španělskými kolegy. Ve škole byli pak studenti z celého světa – např. Itálie, Dánska, Brazílie a Japonska.

Každý všední den jsme měly 4 hodiny zaměřené na jazyk a další 4 hodiny metodiky učení. Naše hodiny vedli dva zkušení a naprosto profesionální lektoři, kteří se střídali. Témata pro dopolední všeobecný jazykového kurzu často část čerpala z BBC news, což bylo hodně odborné a specifické. Kurz také obsahoval informace o možnostech využití moderních technologií, praktických cvičení, aktivity na osvěžení jazykových znalostí včetně poslechů, čtení a diskuzí na různá témata. Při metodickém kurzu nám byly představeny různé metody učení, které můžeme aplikovat ve svých hodinách anglického jazyka.

Kurz byl jednoznačně přínosný, nejenom že jsme získaly spoustu materiálů, které využijeme ve svých hodinách, ale byla to i zábava. Lektoři byli na každou hodinu perfektně připraveni, vždy ochotni vše vysvětlit a poradit s čímkoliv. Škola organizovala spoustu aktivit po škole a o víkendu, jako např. výlet do Exeteru, barbecue na školním dvoře, clotted cream tea, ochutnávku sýrů apod. Měly jsme možnost využít bezplatně bazén, tenisové kurty, petangue. Všichni lektoři i pomocní asistenti byli vždy velice vstřícní a nápomocní.

Je vidět, že škola má mnohaletou praxi a zkušenost se studenty různých věkových kategorií. Spolu s malebným prostředím, velmi milými místními lidmi i turisty jsme tak měly jednoznačně pozitivní dojmy z celého pobytu a kurzu.

Alena Michálková, Gymnázium Broumov

Erasmus

Gymnázium Broumov se v letošním roce zúčastnilo výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+, KA1, mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání. Z celkem 358 podaných žádostí z celé republiky bylo schváleno pouze 58 a naše škola byla zařazena mezi úspěšné žadatele o grant.

V období 6/2015 – 5/2017 tak v rámci evropského programu Erasmus+,  projektu  2015-1-CZ01-KA101-013097,  vycestují do Velké Británie na dvoutýdenní metodologické jazykové kurzy čtyři angličtinářky.

Cílem těchto aktivit je zkvalitnění výuky cizích jazyků a modernizace výukových postupů stejně jako zkvalitnění reprezentace školy, realizace mezinárodních projektů a navázání kontaktů s pedagogy a studenty EU.

Gymnázium Broumov dlouhodobě podporuje a vytváří podmínky pro další vzdělávání svých pedagogických pracovníků. Podpora mezinárodních vzdělávacích aktivit učitelů zapadá do koncepce rozvoje školy, která pracuje s vizí moderní respektované vzdělávací instituce s aktivními pedagogy, efektivními metodami výuky, motivovanými žáky a cennými mezinárodními kontakty.

Mgr. Martina Salašová, koordinátor projektu

VÝZVA 56

Viz samostatná podstránka.

Odkazy na ESF a na MŠMT: www.esfcr.cz ; http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

ProŠkoly.cz

ProŠkoly.cz

Testy rozumových schopností a testy volby povolání.

Heslo si vyžádejte e-mailem na ringel@gybroumov.cz.

Přijímací řízení

Pavla Kubečková
Pavla Kubečková, nositelka Českého lva

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB