Dějepisná olympiáda: Hlaste se u svých vyučujících dějepisu

Školní kolo proběhne distančně, zájemci z tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2.ročníku se hlaste u svých vyučujících do středy 19.ledna.

Dějepisná olympiáda: Hlaste se u svých vyučujících dějepisu

Tématické zaměření letošního ročníku - Šlechta v proměnách času.

Tématem první kategorie je Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.

Tématem druhé kategorie jeStředoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948.

Přihlášky do středy 19.ledna, soutěžící budou pracovat distančně doma a odevzdají po dohodě s vyučujícím práci do chatu v systému teams. (mk)

 Doporučená literatura:

Školní kolo l. kategorie:

Učebnice a mapy pro základní školy a odpovídající
ročníky gymnázií, např.:
Vykoupil L., Antonín R., Fejfušová M.: Dějepis -
Středověk a počátky novověku. Brno: Nová škola, s. r. o.
2008.
Kolektiv autorů: Dějepis 7. Plzeň: Fraus 2020.
Válková V.: Dějepis 7 - Středověk a raný novověk.
Praha: SPN 2020.
Mandelová H. a kol.: Středověk - dějepisné atlasy pro
ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie 1996, 2007

2.kategorie:

JUŘÍK, Pavel, Encyklopedie šlechtických rodů, Praha:
Univerzum, 2014, str. 297–299; 414–416
pro všechna kola: DĚJEPISNÉ ATLASY
Novověk I, Praha: Kartografie 2007, s. 33, 39–41
Novověk II, Praha : Kartografie 2005, s. 27, 41–43
Dějiny 20. století, Praha: 2005, s. 23, 31,35

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB