Jitka Smolíková: Poletíme do Holandska

Druhý týden v září vyrazí skupina studentů ze sexty a 2.A do partnerské školy ve Warffumu.

Jitka Smolíková: Poletíme do Holandska

https://www.bouwenmetkooi.nl/projecten/utiliteitsbouw/het-hogeland-college/

Zajímavý program připravený studenty z partnerské školy je zaměřen na umění - výtvarné dílny vedené členy umělecké skupiny De Ploeg, navštěva muzea města Groningen, focení krajiny a kreslení a malování podle pořízených fotek, leptání skla.

Naši studenti si založili fiktivní cestovní kancelář a jedno dopoledne budou lákat „klienty“ z Warffumu na zájezd do našeho regionu. Připravili si několik prezentací o krásách zdejší krajiny, kultuře a sportu, možnostech ubytování a stravování a o našem gymnáziu.

Prostředky na dopravu jsme získali z grantu KHK a zažádáme o příspěvek Město Broumov, zbytek nákladů si hradí studenti.

Po Gymplfestu je to druhá společná akce studentů partnerských škol. Jsme rádi, že se spolupráce úspěšně rozjíždí.

JS

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB