Karel Výravský: Holandsko nejsou jen tulipány

Text Karla Výravského o pracovní cestě do Nizozemí.

Karel Výravský: Holandsko nejsou jen tulipány

     Holandsko nejsou jen tulipány.

     Staří Řekové považovali cestování za formu vzdělávání. A jako v mnohém jiném i v tomto měli pravdu. Cestování člověku minimálně rozšiřuje obzory, ale hlavně umožňuje setkávání s novými lidmi, dává neotřelé pohledy jak dělat věci jinak, přináší inspiraci. A prohlubuje jazykové kompetence.

     Proto jsem byl rád, když asi před rokem naši školu oslovil pan Karel Vlak, ředitel gymnázia v holandském městě Warfum, s nabídkou partnerství a s pozváním k návštěvě Holandska. Ve středu 28. září 2016 jsme se s kolegyněmi, které mají o případnou spolupráci s holandskou školou zájem, vydali na cestu. Nejprve do Prahy na letiště a pak letadlem do Amsterodamu. Tam nás už čekal pan ředitel a dovezl nás dvě stě kilometrů do Warfumu, což je malé městečko s dvěma tisíci obyvateli. Již cestou jsem si všiml, jak je Holandsko roztomilé a pro člověka z Podkrkonoší značně placaté. Malinkaté cihlové domečky, úzké uličky, vodní kanály, větrné mlýny, čisto a usměvaví lidé.

     Ve čtvrtek jsme téměř celý den strávili ve škole. Systém holandského školství je jiný než u nás. Děti chodí povinně do školy od čtyř let a základní školu navštěvují do dvanácti let. Pak se jejich vzdělávací dráhy začnou lišit. Všichni sice pokračují na střední škole, ale podle výsledků závěrečných testů, podle doporučení výchovného poradce a podle zájmu žáků a rodičů buď pokračují ve všeobecném vzdělávání, nebo se orientují technicky či prakticky. Povinná školní docházka je až do osmnácti let. Všeobecné vzdělávání se dá přirovnat k našemu gymnáziu a je přípravou pro studia na vysokých školách, z technického a z praktického směru jsou žáci připraveni ke studiu na středních odborných školách nebo k výkonu řemeslných povolání. Škola ve Warfumu sdružuje gymnázium i školu technicko-praktickou, má asi 700 žáků a tři školní budovy. Žáci sem dojíždějí z blízkého i vzdáleného okolí (až 20 kilometrů) - a jak jinak než na kole.

     Navštívili jsme hodiny angličtiny, holandštiny, latiny, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a dramatické výchovy. Také jsme viděli praktickou výuku elektrikářů, zámečníků, kadeřnic a ošetřovatelek. Výuka je organizovaná podobně jako v českých školách - v třídně-hodinovém systému. Učitelé i žáci hodně využívali výhod zcela nové školní budovy (postavena před třemi roky), která kromě toho, že každý předmět má svou odbornou učebnu, poskytuje mnoho prostor na shromažďování a na tvorbu projektů (haly, studovny, knihovna, venkovní atria, relaxační zóny). Trochu jsme byli překvapeni, že vyučovací hodina trvala 60 minut, ale prý to vyhovuje zvláště při realizaci samostatných prací a drobných projektů. Potěšila nás ukázněnost, slušnost, samostatnost a aktivita žáků a pečlivost a připravenost učitelů. Z celé školy na nás dýchla pohoda a jakási pozitivní energie.

     Setkali jsme se s učiteli a s vedením školy a představili jsme jim naše gymnázium. Potom jsme s vedením školy jednali o formách možné spolupráce. Vzhledem k tomu, co jsme ve škole viděli, se nám budoucí spolupráce zdá reálná. Mohla by nás obohatit o nové poznatky a o nové formy práce a především by napomohla rozvoji jazykových kompetencí našich žáků. V Holandsku jsou totiž dvěma nejdůležitějšími cizími jazyky angličtina a němčina, které se v hojné míře vyučují také na našem gymnáziu  a jsou pro budoucí uplatnění našich absolventů důležité. Každý holandský žák i dospělý jsou schopni plynule přecházet z holandštiny do angličtiny a do němčiny.

     Pro začátek ani jedna strana nechce megalomanské výměnné pobyty či projekty z Evropské unie. V rovině žákovské začneme spolupráci nejprve prostřednictvím ICT nástrojů (skype, diskusní fóra, chaty, videokonference, eTwinningové aktivity apod.). V rovině učitelské jsme naplánovali návštěvu skupiny holandských učitelů v Broumově na jaro 2017. Potom by mohly následovat menší projekty se vzájemnou účastí žáků obou škol, zvláště projekty v oblasti výchov, ale určitě by se mohlo jednat třeba o dějepis či zeměpis anebo o něco úplně jiného, až nás to napadne. A teprve v horizontu několika let bychom chtěli zkusit poznávací zájezd se žáky do Holandska.

     Prostě dobrovolná spolupráce z touhy něco poznat, někoho poznat, inspirovat se - spolupráce jako výzva.

     Pátek, poslední den návštěvy, jsme strávili cestováním po okolí Warfumu a návštěvou krajského města Groningenu. Groningen je hlavní město stejnojmenné provincie. Ve městě žije přibližně dvě stě tisíc obyvatel, a jedná se tak o největší město v severní části Holandska. Je také vzdělávacím a obchodním centrem regionu. Ke studiu na zdejších vysokých školách je zapsáno přibližně čtyřicet tisíc studentů. Je zde rušno a tolik mobilujících, kouřících a bavících se cyklistů jsem ještě neviděl. A tulipány také ne - tak snad někdy na jaře.

Karel Výravský, Gymnázium Broumov

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB