Karel Výravský: Okénko základů společenských věd

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové každoročně v září pořádá Letní školu filozofie.

Karel Výravský: Okénko základů společenských věd

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové každoročně v září pořádá Letní školu filozofie. Již vloni pracovníci Katedry filozofie a společenských věd naší škole nabídli přednášky pro studenty na témata, která by si určili sami vyučující filozofie na naší škole. To se velmi osvědčilo, neboť jsme mohli s kolegyní Rambouskovou vybrat témata tak, aby korespondovala s obsahem výuky filozofie ve 4. A a v oktávě.

Pro studenty gymnázia vyčlenili organizátoři úterý 8. září dopoledne. Měli pro nás přichystané dvě tematicky zcela rozdílné přednášky. Jedna byla klasicky filozofická na téma „Kde se vzala filozofie?“ Přednášejícím byl Dr. Jan Černý, vedoucí katedry filozofie. Zajímavě nám vysvětlil, že tradičně se za zdroj filozofování považují úžas a pochybnost. Historicky se evropská filozofie zrodila z racionální transformace mýtu a také z politické krize řeckých obcí. Přestože filozofií většinou rozumíme racionální, „logické“ zkoumání světa a člověka, vytváří si i svou vlastní mytologii, k níž patří také otázky po tom, co je počátkem či východiskem filozofování. Přednáška představila zrod filozofie jako proces, v němž se mísí věda s mýtem, přírodní filozofie se zájmem o lidskou společnost nebo perspektiva malých městských států s kosmopolitismem.

Druhá přednáška byla naopak na téma velmi netradiční - „Filozofie a videohry: proč, jak a co?“ Připravil ji Dr. Ivo Pezlar z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nevěděli jsme, co od této přednášky očekávat, ale brzy nám to bylo jasné. Filozofické otázky totiž mají otravný zvyk na nás číhat na těch nejméně očekávaných místech a ani videohry v tomto nejsou výjimkou. Naopak, jejich interaktivní povaha z nich dělá skvělý nástroj, který nám může pomoci si různé filozofické problémy nejen představit, ale v omezené míře i zažít. A my jsme v přednášce viděli, jak a proč spojovat filozofii a videohry a jaké konkrétní hry k tomu můžeme použít.

Děkuji přednášejícím za inspirativní filozofické dopoledne a studentům za reprezentativní chování na této zajímavé akci.

Karel Výravský

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB