Nabídka pro studenty / kameramany: Filmová soutěž pro mládež

Partnerská škola v polském Klodzku pořádá soutěž o nejlepší krátký dokumentární film. Blíže v textu.

Nabídka pro studenty / kameramany: Filmová soutěž pro mládež


PRAVIDLA FILMOVÉ SOUTĚŽE PRO MLÁDEŽ
Předmětem soutěže je natočit krátký dokumentární film.
Soutěž je jednokolová.
Soutěž bude probíhat v rámci projektu „Naše okolí. Filmový festival Roberta Stando“.
Pravidla určují téma a časový rozvrh soutěže.
Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo provádět změny pravidel.
ORGANIZÁTOŘI
Soutěž pořádá samospráva kladského okresu ve spolupráci s Prvním gymnáziem Boleslava Chrobrého v Kladsku.
Pořadatel může spolupracovat s dalšími subjekty, které se hodlají podílet na přípravě nebo realizaci programu soutěže.
ÚČEL SOUTĚŽE
Hlavními cíli soutěže jsou:
-připomínka Roberta Stando, absolventa kladského gymnázia, režiséra dokumentárních filmů, čestného občana Kladska;
-popularizace filmového umění (včetně tvorby Roberta Stando);
--podpora kreativních aktivit, tvůrčího myšlení, týmové spolupráce;
- podpora a rozvíjení estetického cítění a individuálních uměleckých dovedností;
- podpora odpovědného a informovaného přístupu ke kulturnímu dědictví;
zapojení mládeže do aktivit ve prospěch regionu, poznávání života v regionu, problémů a způsobů jejich řešení;
- propagace školy, města Kladska, kladského okresu a příhraničních oblastí v České republice.
TÉMATA A HARMONOGRAM SOUTĚŽE
Téma soutěže: Místo, které nesmí zaniknout. Film o místě, které je potřeba zachránit a zachovat pro budoucí generace.
Datum pro podání přihlášek do soutěže: 28. 4. 2023
Vyhlášení výsledků, slavnostní předání cen a prezentace oceněných a vyznamenaných prací: 19. 5. 2023 během slavnostního večera Filmového festivalu Roberta Stando.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěže se mohou zúčastnit žáci středních škol kladského okresu a města Broumov.
Tvůrcem filmu může být jeden autor nebo tým (do 3 osob).
Každý účastník soutěže může zaslat pouze jeden příspěvek.
Délka filmu: 5 až 10 minut, charakter filmu – dokumentární.
Přípustné je použití hraných scén a animace.
Soutěžní film by měl být inspirován snímkem Roberta Stando Město, které může zaniknout, kterou si můžete prohlédnout na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=p7AhD65e6zU. Inspirace by měla spočívat v odkazu na téma tohoto dokumentu, tj. představení místa, které (na příkladu Kladska) je ohroženo a vyžaduje zásah, konkrétní kroky směřující k jeho záchraně před zničením. Odkaz na snímek Roberta Standy může zahrnovat i tvůrčí využití uměleckých představ dokumentaristy, inspiraci jeho filmovými výrazovými prostředky.
Soutěžní film se může týkat vybraného místa v kladském okrese a Broumově a jeho okolí. Může to být celé město, jeho vybraná část (např. park, náměstí nebo konkrétní objekt – památka, budova nebo to, co se v ní nachází) nebo okolí.
Informace o autorovi (týmu) nemá porota k dispozici, členové poroty obdrží dílo označené název nebo grafickou značkou.
Podmínky účasti:
-podání přihlášky vyhotovené v souladu s požadavky pravidel, opatřené grafickou značkou soutěžní práce,
- předložení řádně vyplněného formuláře přihlášky a čestného prohlášení (v souladu se vzory přiloženými k těmto pravidlům);
-soutěžní práce na na CD nebo DVD nosiči nebo jiném elektronickém nosiči a všechny dokumenty musí být doručeny osobně nebo zaslány poštou na adresu:
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Kłodzku
ul. Wojska Polskiego 11
57-300 Kłodzko
s přípisem: „Konkurs filmowy“.
Bližší informace a případná přihláška u Iwony Matuszkiewicz
YM

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB