Ročníková práce Jaroslava Černého. Když miluješ, není prostě co řešit.

Septimán Jaroslav Černý napsal výbornou ročníkovou práci. Zabývá se historií české motocyklové značky Jawa.

Ročníková práce Jaroslava Černého. Když miluješ, není prostě co řešit.

   Hlavním letošním výstupem výuky českého jazyka v septimě bylo vypracování ročníkové práce. Studenti si mohli do konce září vybrat jakékoliv téma, které měli zpracovat formou ročníkové práce podle pravidel psaní bakalářské a magisterské práce na vysoké škole. Smyslem ročníkových prací je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou k příslušnému tématu, je schopen samostatně vyhledávat a utřídit informace a v neposlední řadě odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni.
Výsledné práce byly různé úrovně, tak jak to u studentů bývá. Od výborných, přes průměrné, od precizně zpracovaných po práce šité horkou jehlou. Výborných bylo několik, přesto se jedna zcela vymykala. Jaroslav Černý zpracoval historii slavné motocyklové značky Jawa. Jaroslav se o motocykly zajímá, na práci to bylo vidět: 121 stran, 100 citací, 56 fotografií, výborná práce s prameny, kvalitní dotazník, komentáře ke grafům, stanovení hypotézy, mohl bych pokračovat. Viděl jsem za svůj život desítky bakalářských a magisterských prací, myslím si, že práce septimána byla minimálně na stejné úrovni, spíše řadu prací předčila.
Když prostě miluješ, tak není co řešit. A Jaroslav motocykly miluje, proto tak výborná práce.   (mk)

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB