Scate na našem gymnáziu

Text ředitele školy Karla Výravského hodnotí testování studentů septimy a 3.A v angličtině.

Scate na našem gymnáziu

   NA GYMNÁZIU V BROUMOVĚ

 Již čtvrtým rokem se žáci třetích ročníků Gymnázia v Broumově zúčastňují adaptivního testování v anglickém jazyce SCATE, které pro školy připravuje známá vzdělávací firma Scio. Adaptivní test angličtiny vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

     Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy, který umožňuje vzájemně porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech v Evropské unii. Definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Umožňuje tak srovnávat různé jazykové zkoušky, učebnice, kurzy apod. Např. A1 představuje úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Je to úroveň žáka 5. třídy. Žák s úrovní B si poradí s většinou komunikačních situací a vcelku plynule a spontánně hovoří s rodilým mluvčím. Z úrovně B vychází státní maturitní zkouška z cizího jazyka. Úroveň C1 představuje zkušeného uživatele cizího jazyka.

     Adaptivní testy SCATE jsou ověřovací. Test zkoumá znalosti každého studenta individuálně. Student nemusí podstoupit několik testů, které jsou obtížností svých úloh koncipovány pro jednu určitou úroveň, ale jeden test pokrývá všechny úrovně A0 - C1. Díky on-line formě testy využívají různé typy úloh – od interaktivních úkolů přes obrázky až po reálné nesouvislé texty (jízdní řády, restaurační menu atd.). Test měří dvě základní jazykové dovednosti, čtení a porozumění textu a poslech. Po absolvování dostane každý účastník konkrétní informaci o své aktuální skutečné úrovni jazykových znalostí.

     Žáci letošní  3.A a septimy dosáhli v testování SCATE skvělých výsledků. V republice se testování zúčastnilo skoro 12 tisíc žáků středních škol.  Jak je patrné z níže uvedené tabulky, naši žáci byli nejenom výrazně lepší než žáci 3. ročníků všech typů středních škol, ale byli lepší i než žáci 3. ročníků gymnázií. Zvláště nás těší 6 žáků, kteří dosáhli na úroveň C1.

                                                                                        

 
Dosažená úroveň dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (%)
 
 
A1
A2
B1
B2
C1
3.A
0
30%
40%
20%
10%
Sp
0
10%
38%
33%
19%
za obě třídy
0
20%
39%
27%
14%
republika -

3. ročník gymnázií
3%
21%
44%
22%
10%
všechny školy
9%
33%
38%
13%
7%
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

                                                                         

     Gymnázium v Broumově věnuje výuce cizích jazyků velkou pozornost, protože dobrou jazykovou vybavenost našich absolventů považujeme za nezbytnou pro jejich další úspěšné studium na vysoké škole i pro uplatnění v životě vůbec. Výuka angličtiny je hodinově posílena ve školním učebním plánu - v každém ročníku je dotována 4 hodinami týdně, výuka druhého jazyka 3 hodinami týdně. V některých ročnících jsou žáci na výuku angličtiny rozděleni do skupin podle úrovně znalostí.

     Jsme rádi, že naše péče, kterou výuce angličtiny věnujeme, žákům pomáhá a přináší výsledky v podobě úspěchů v jazykových soutěžích a v podobě solidních výsledků v testování i u státní maturitní zkoušky.

                                                        Karel Výravský

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB