Z historie gymnaziálního vzdělávání v Broumově: Před 160 lety 11.12.1862 se narodil Vincenc (Fridolin) Maiwald, významný botanik

Maiwald se narodil 11.12.1862 v Hostinném, od roku 1878 studoval na našem předchůdci, klášterním gymnáziu.

Z historie gymnaziálního vzdělávání v Broumově: Před 160 lety 11.12.1862 se narodil Vincenc (Fridolin) Maiwald, významný botanik

   Vincenc Maiwald byl botanik a benediktin německého původu, vystudoval teologii a přírodní vědy, po vstupu do benediktinského řádu působil přes třicet let ve funkci ředitele klášterního gymnázia. Napsal přes sto padesát studií a několik knih - především o botanice, regionální historii a vlastivědě Broumovska. Jeho Geschichte der Botanik in Böhmen je po celém světě uznávaná kniha.
Gymnázium začal studovat v rodném Hostinném, v roce 1878 přestoupil na klášterní gymnázium do Broumova, po maturitě v roce 1882 začal studovat teologii v Praze a vstoupil do do benediktinského řádu. V roce 1887 se mu dostalo kněžského svěcení v katedrále svatého Víta.
Po roce 1945 mohl na rozdíl od jiných benediktinů německé národnosti zůstat na Broumovsku. V říjnu 1945 požádal o vrácení československého občanství. Jeho žádost byla zamítnuta. Vyňat z odsunu byl až po třetí žádosti z roku 1949. Po Akci K v roce 1950 byl odvezen do charitního domova pro kněze v Rožďalovicích, kde po delší nemoci 7. prosince 1951 zemřel. Je pohřben na broumovském hřbitově.
mk / zdroj - wikipedie + Eva Vodochodská - maturantka na našem gymnáziu 2012 /


P.S. Akce K - Akce K je název pro nezákonnou násilnou likvidaci klášterů a mužských katolických řeholních řádů, která proběhla v komunistickém Československu v dubnu 1950.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB