Z historie gymnaziálního vzdělávání v Broumově: Před 258 lety zemřel Josef Bonaventura Piter

Významný historik, archivář, benediktinský kněz a probošt rajhradského kláštera maturoval na klášterním gymnáziu, našem předchůdci, v roce 1728. Zemřel 15.května 1764, tedy přesně před 258 lety.

Z historie gymnaziálního vzdělávání v Broumově: Před 258 lety zemřel Josef Bonaventura Piter

     Mezi nejvýznamnější osobnosti, které získali gymnaziální vzdělání v našem městě, patří bezesporu Josef Bonaventura Piter.  Bendiktinský kněz Piter byl zejména archivářem a historikem, který shromáždil veliké množství písemného materiálu ke starším českým i moravským dějinám.

      Gymnaziální vzdělání získal v Broumově, na věhlasném klášterním gymnáziu, třetím nejstarším v českých zemích.  Narodil se 1708 v Třebechovicích pod Orebem, do Broumova přišel 1721, kdy ho tehdejší opat Otmar Zinke přijal jako zpěváka altistu do chlapeckého sboru i ke studiu na gymnáziu. Po absolutoriu 1728 se stal řeholníkem a přijal jméno Bomaventura. Zkušební rok strávil pro zajímavost nejen v Broumově, ale i v Polici nad Metují. Na kněze byl vysvěcen 1733, poté byl farářem v Břevnově, Polici nad Metují, profesorem klášterního gymnázia v Broumově a od 1737 profesorem filozofie v Břevnově. Pravděpodobně od 1746 do 1756 byl archivářem a knihovníkem broumovského kláštera. V roce 1756 se stal zpovědníkem císařovny Marie - Terezie ve Vídni. Marie - Terezie prosadila jeho volbu proboštem rajhradského kláštera, kterým byl až do své smrti 1764.

Piter byl mezi prvními českými historiky, kteří se věnovali excerpci, shromažďování a kritice písemných pramenů. Nejvýznamnější Pitrův spis Monasticon Moraviense se sestává z jedenácti objemných svazků, které pojednávají o dějinách klášterů na Moravě. Vedle dějin klášterních domů je zde možno nalézt též opisy listin – tzv. diplomatář – těchto církevních institucí, a to včetně stručného zhodnocení dokumentu a popisu u listiny se nacházející pečeti.

-mk-

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB