DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Grammaire

Autor materiálů

Mgr. Filip Dobrovolný

 

označení

název materiálu

stručná anotace

Smart

Word

EU010301

Verbes irréguliers

Procvičte se v časování nepravidelných sloves. x2

x

x3

EU010302

Comparatif

Obrázková aktivita na stupňování přídavných jmen

x

 

EU010303

Superlatif

Jak se jmenuje nejdelší řeka na světě, to ví každý. Ale jak se francouzsky řekne „nejdelší“?

x

 

EU010304

Aderbes

Tvoření příslovcí krok za krokem

x

 

EU010305

Prépositions diverses

Abyste vždy našli tu správnou předložku...

x

 

EU010306

Prépositions des pays et des villes

Abyste vždy našli tu správnou předložku... (zeměpisné názvy)

x

 

EU010307

Ordre des mots – place de l‘adjectif

Udělejte pořádek ve slovosledu – zaostřeno na přídavná jména

x

 

EU010308

Ordre des mots – pronoms COD et COI

Udělejte pořádek ve slovosledu – zaostřeno na zájmena

x

 

EU010309

Ordre des mots – négation au passé composé

Udělejte pořádek ve slovosledu – zaostřeno na minulý čas

x

 

EU010310

Ordre des mots – COD et COI au passé composé

Udělejte pořádek ve slovosledu – zaostřeno na zájmena v minulém čase

x

 

EU010311

Ordre des mots – Questions par inversion

Udělejte pořádek ve slovosledu – zaostřeno na otázky

x

 

EU010312

Cause, conséquence et opposition

Roztrhané věty spojte pomocí správných spojek.

x

 

EU010313

Articles

 Le, la, les, aneb bez členů se neobejdeme.

x

 

EU010314

Emploi de l’imparfait

Snadný a přehledný návod, jak se vyznat v minulých časech, navíc v příjemém prostředí Lucemburské zahrady.

x

 

EU010315

Passé composé et imparfait

Ještě jednou minulé časy. Procvičujte!

x

x

EU010316

Quelle forme pour quel verbe

Nepravidelná slovesa netradičně

x

 

EU010317

Adjectifs possessifs

Můj, náš, jeho? Přivlastňovací zájmena

x

 

EU010318

Verbes subjectifs et objectifs

Nebojte se konjunktivu. S touto aktivitou to pro vás bude hračka.

x

 

EU010319

Emploi du pronom dont

Návod na použití vztažného zájmene dont pro mírně pokročilé.

x

 

EU010320

Pronoms relatifs qui, que, ou dont

Qui, que, ou, dont patří k nejoblíbenějším vztažným zájmenům všech studentů francouzštiny. Teď je ale budou milovat.

x