DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Informační a komunikační technologie

Autor materiálů

Mgr. Vojtěch Horák

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

open
word

open
excel

EU020101

Typografická pravidla

Prezentace, seznamující studenty s typografickými pravidly.

x

 

 

EU020102

Základní úpravy textu

Pracovní list pro procvičení základních úprav textu.

 

x

 

EU020103

Zarovnání, kopírování textu

Pracovní list pro procvičení zarovnání a kopírování textu.

 

x

 

EU020104

Lokální úpravy, zvýraznění

Pracovní list pro zopakování úprav textu, zvýraznění textu.

 

x

 

EU020105

Tabulky v textovém editoru

Pracovní list pro procvičení tvorby tabulek v textovém editoru.

 

x

 

EU020106

Opakování základních úprav

Pracovní list pro zopakování a ověření znalostí úprav textu.

 

x

 

EU020107

Seznámení s internetem

Prezentace, seznamující studenty s problematikou internetu.

x

 

 

EU020108

Elektronická pošta

Prezentace, seznamující studenty s elektronickou poštou.

x

 

 

EU020109

Vyhledávání informací na int.

Samostatná práce – vyhledávání informací na internetu.

 

x

 

EU020110

Vložení, úprava obrázku

Pracovní list, procvičující vkládání a úpravu obrázků.

 

x

 

EU020111

Buňka – základní úpravy

Pracovní list pro procvičení základních úprav buněk.

 

x

x

EU020112

Číselné řady, tvorba tabulky

Pracovní list – distribuce číselných řad, vlastní rozvrh hodin.

 

x

x

EU020113

Jednoduché vzorce

Pracovní list pro vkládání jednoduchých vzorců (sčítání atp.).

 

x

x

EU020114

Obvod, obsah mat. těles

Pracovní list – jednoduché matematické vzorce (obvod, obsah).

 

x

x

EU020115

Povrch, objem mat. těles

Pracovní list – jednoduché matematické vzorce (povrch, objem).

 

x

x

EU020116

Funkce suma, zaokrouhlení

Pracovní list – základní funkce (suma, zaokrouhlení).

 

x

x

EU020117

Tvorba grafů 1

Pracovní list – tvorba sloupcového a výsečového grafu.

 

x

x

EU020118

Tvorba grafů 2

Pracovní list – tvorba jednoduchého spojnicového grafu.

 

x

x

EU020119

Tvorba grafů 3

Pracovní list – tvorba spojnicového grafu s dvěma řadami.

 

x

x

EU020120

Ověření znalostí

Pracovní list – ověření znalostí (vzorce, funkce, grafy).

 

x

x