DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Informační a komunikační technologie

Autor materiálů

Mgr. Vojtěch Horák

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

EU020301

Počítačová grafika – teorie

Základní dělení počítačové grafiky a možnosti využití.

x

EU020302

Pracovní prostředí DRAW

Seznámení s prostředím vektorového editoru Corel Draw X6

x

EU020303

Uložení, export do jpg

Ukládání projektu a export grafiky do rastrového formátu.

x

EU020304

Objekty, překrývání

Objekty (obdélník, kružnice atp.) v prostředí Corel Draw X6.

x

EU020305

Posun, rotace, vlastnosti objektu

Úpravy objektů (posun, rotace, další vlastnosti).

x

EU020306

Výběr více objektů, seskupení, kopírování

Funkce seskupení více objektů a kopírování v Corel Draw X6.

x

EU020307

Vkládání textu, sam.pr - vizitka

Seskupení více objektů a kopírování v prostředí Corel Draw X6.

x

EU020308

Logické operace; sloučení

Funkce sloučení více objektů v prostředí Corel Draw X6.

x

EU020309

Logické operace; oříznutí, průnik

Oříznutí a průnik objektů v prostředí Corel Draw X6.

x

EU020310

Křivky – sinusoida, srdce

Tvarování křivek v prostředí Corel Draw X6.

x

EU020311

Pracovní prostředí Photo-Paint

Seznámení s prostředím rastrového editoru Corel Photo-Paint X6

x

EU020312

Uložení projektu, export jpg

Uložení projektu a obrázku (jpg) v prostředí Corel Photo-Paint X6.

x

EU020313

Formát papíru, rozlišení

Seznámení s pojmem formát papíru a rozlišení.

x

EU020314

vložení objektů, text, ohraničení

Vkládání objektů a textu a jejich ohraničení.

x

EU020315

Maska – nástroje masky, oříznutí

Funkce maska a oříznutí v prostředí Corel Photo-Paint X6.

x

EU020316

Vzorkování, převrácení, otočení

Funkce převrácení a otočení v prostředí Corel Photo-Paint X6.

x

EU020317

Maska – kouzelná hůlka

Funkce maska – pokročilí. Rozšíření učiva o nástroji maska.

x

EU020318

Klonovací razítko

Funkce klonování v prostředí Corel Photo-Paint X6.

x

EU020319

Transformace, jas, kontrast

Transformace obrázku, upravení jasu a kontrastu obrázku.

x

EU020320

Efekty umělecké, sam.pr. koláž

Umělecké efekty (rozostření, deformace, šum, textura atp.).

x