DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Člověk a společnost

Autor materiálů

Mgr. Marek Lengál

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

EU030101

Sámův vojenský kmenový svaz

Materiál slouží k výkladu dějin na našem území v období Sámovy říše.

x

EU030102

Velká Morava 1.

Materiál slouží k výkladu dějin Velké Moravy za vlády Mojmíra I.

x

EU030103

Velká Morava 2.

Materiál slouží k výkladu dějin Velké Moravy za vlády Rastislava

x

EU030104

Velká Morava 3.

Materiál slouží k výkladu Velké Moravy za vlády Svatopluka a Mojmíra II.

x

EU030105

První Přemyslovci 1.

Materiál slouží k výkladu o počátcích českého státu za Prvních Přemyslovců až do doby knížete Vratislava.

x

EU030106

První Přemyslovci 2.

Materiál slouží k výkladu o počátcích českého státu za Prvních Přemyslovců až do doby knížete Vratislava.

x

EU030107

První Přemyslovci 3.

Materiál slouží k výkladu o sjednocení českého státu za prvních Přemyslovců do r. 955.

x

EU030108

První Přemyslovci 4.

Materiál slouží k výkladu o krizi českého státu v 11. století .

x

EU030109

První Přemyslovci 5.

Materiál slouží k výkladu o knížeti Břetislavovi, seniorátu a vzniku údělných knížectví na Moravě.

x

EU030110

Poslední Přemyslovci – Přemysl Otakar I.

Materiál slouží k výkladu o vládě Přemysla Otakara I. a zisku Zlaté buly sicilské.

x

EU030111

Poslední Přemyslovci – Václav I.

Materiál slouží k výkladu o vládě Václava I. A sv. Anežce české.

x

EU030112

Poslední Přemyslovci – Přemysl Otakar II.

Materiál slouží k výkladu o vládě Přemysla Otakara II.

x

EU030113

Poslední Přemyslovci – Braniboři v Čechách…

Materiál slouží k výkladu o braniborském vpádu a počátcích vlády Václava II.

x

EU030114

Poslední Přemyslovci – Václav II. a Václav III.

Materiál slouží k výkladu o vládě Václava II., stříbře a jeho dolování a krátké vládě Václava III.

x

EU030115

Lucemburkové 1.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu od vymření Přemyslovců do nástupu Lucemburků na český trůn.

x

EU030116

Lucemburkové 2.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu v počátcích vlády Jana Lucemburského.

x

EU030117

Lucemburkové 3.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za vlády Jana Lucemburského se zaměřením na jeho zahraniční politiku.

x

EU030118

Lucemburkové 4.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu na samém konci vlády Jana Lucemburského a zaměřuje se na líčení bitvy u Kresčaku.

x

EU030119

Lucemburkové 5.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu na počátku vlády Karla IV. a je zaměřen na jeho mládí.

x

EU030120

Lucemburkové 6.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu na počátku vlády Karla IV.

x