DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Člověk a společnost

Autor materiálů

Mgr. Marek Lengál

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

EU030201

Lucemburkové 7.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu na vrcholu vlády Karla IV.

x

EU030202

Lucemburkové 8.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za vlády Karla IV. A jeho zisku císařské hodnosti.

x

EU030203

Lucemburkové 9.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu na sklonku vlády Karla IV. a zaměřuje se na jeho stavební aktivity.

x

EU030204

Lucemburkové 10.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu na počátku vlády Václava IV.

x

EU030205

Lucemburkové 11.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za vlády Václava IV.

x

EU030206

Lucemburkové 12.

Materiál slouží k výkladu o krizi českého státu na sklonku vlády Václava IV. až na práh husitské revoluce.

x

EU030207

Husitství 1.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu. Je zaměřen na příčiny reformního hnutí v katolické církvi.

x

EU030208

Husitství 2.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu před vypuknutím husitské revoluce. Je zaměřen na Husovy předchůdce.

x

EU030209

Husitství 3.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu před vypuknutím husitské  revoluce. Je zaměřen na osobnost Jana Husa a Kostnický koncil.

x

EU030210

Husitství 4.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu před vypuknutím husitské  revoluce. Je zaměřen na počátky husitské revoluce a rozdělení husitského tábora.

x

EU030211

Husitství 5.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu před vypuknutím husitské  revoluce. Je zaměřen na počátky husitské revoluce, založení Tábora a 1. Žižkovo vítězství u Sudoměře.

x

EU030212

Husitství 6.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu před vypuknutím husitské  revoluce. Je zaměřen na osobnost Jana Žižky z Trocnova a jeho velká vítězství.

x

EU030213

Husitství 7.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu během husitské  revoluce. Je zaměřen na vedení husitských vojsk pod velením Prokopa Holého a konec husitských válek.

x

EU030214

Doba Poděbradská 1.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu po vymření Lucemburků, nástupu Habsburků a Jednotě bratrské.

x

EU030215

Doba Poděbradská 2.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za vlády Jiřího z Poděbrad.

x

EU030216

Jagellonci 1.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu po nástupu Jagellonců na český trůn do r. 1490.

x

EU030217

Jagellonci 2.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za Vlády Vladislava II. A Ludvíka Jagellonského.

x

EU030218

Jagellonci 3.

Materiál slouží k poznání pozdně gotického stavitelství v době jagellonské.

x

EU030219

Habsburkové 1.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za Vlády Vladislava II. A Ludvíka Jagellonského.

x

EU030220

Habsburkové 2.

Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za Vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II.

x