DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Člověk a společnost

Autor materiálů

Mgr. Marek Lengál

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Word

EU030301

1. Pravěk

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030302

2. Starověké despocie

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030303

3. Starověké Řecko

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030304

4. Starověký Řím

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030305

5. Raný středověk

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030306

6. České země do 12. století

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030307

7. Evropské dějiny vrcholného středověku

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030308

8. Poslední Přemyslovci

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030309

9. Lucemburkové

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030310

10. Husitství

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030311

11. Evropa v raném novověku 1.

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030312

12. Evropa v raném novověku 2.

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030313

13. Francie, Rusko, osvícenství

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030314

14. Od Jiřího z Poděbrad po 30letou válku

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030315

15. Marie Terezie a Josef II.

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030316

16. Velká francouzská revoluce a vznik USA

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030317

17. Napoleon a Evropa

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030318

18. Revoluce 1848 v Evropě, občanská válka

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030319

19. Sjednocení Itálie a Německa

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x

EU030320

20.  Rakousko a české země

Materiál slouží k procvičení znalostí z vybraných maturitních okruhů.

x