Mechanické kmitání a vlnění

Test

Vyberte z nabídky jednu správnou odpověď.