DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Člověk a příroda

Autor materiálů

Mgr. Lenka Radochová

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

EU050101

Ekosystém les

Vysvětlení pojmu ekosystém, příklady ekosystémů, ekosystémy přirozené a umělé.

x

EU050102

Význam lesa v přírodě

Funkce a význam lesa v přírodě, pojem eroze.

x

EU050103

Člověk a les – význam lesa pro člověka

Význam lesa, dřevo jako surovina a palivo, obnovitelné zdroje energie, poznávání jedovatých rostlin, zásady správného chování v lese.

x

EU050104

Les a jeho patra

Charakterizování pater v lese, pojem edafon a příklady organizmů, poznávání rostlin lesa.

x

EU050105

Les a organizmy – 1. část

Vztahy mezi organizmy v lese, producenti, opakování fotosyntézy, konzumenti, rozkladači, potravní řetězce.

x

EU050106

Les a organizmy – 2. část

Vztahy mezi organizmy v lese. Parazitizmus, klíště a zásady správného odstranění, symbióza a její příklady.

x

EU050107

Jehličnatý les – 1. část

Jehličnatý les, shrnutí základních znaků, průběh životního cyklu a poznávání zástupců jehličnatých stromů.

x

EU050108

Jehličnatý les – 2. část

Jehličnatý les přirozený a nepůvodní v ČR, pojem monokultura, příklady a nevýhody monokultur.

x

EU050109

Listnaté a smíšené lesy – 1. část

Listnatý a smíšený les, poznávání listnatých stromů a jejich plodů

x

EU050110

Listnaté a smíšené lesy – 2. část

Změny v listnatém lese v průběhu roku, jarní a letní aspekt, poznávání rostlin

x

EU050111

Lužní les

Charakteristika, význam, výskyt a ohrožení lužních lesů, organizmy lužních lesů.

x

EU050112

Přirozené lesy v ČR

Přirozené lesy u nás, rozdíly mezi lesy původními a nepůvodními, kulturní krajina, pralesy a vegetační stupně v ČR.

x

EU050113

Houby

Houby, jejich stavba, mykorhiza a poznávání nejdůležitějších zástupců.

x

EU050114

Živočichové v lese - bezobratlí

Ověření znalostí o bezobratlých živočiších žijících v lese se zaměřením na jejich poznávání.

x

EU050115

Živočichové v lese – obojživelníci a plazi

Ověření znalostí o obojživelnících a plazech žijících v lese se zaměřením na jejich poznávání.

x

EU050116

Živočichové v lese - ptáci

Ověření znalostí o ptácích žijících v lese se zaměřením na jejich poznávání.

x

EU050117

Živočichové v lese - savci

Ověření znalostí o savcích žijících v lese se zaměřením na jejich poznávání.

x

EU050118

Ohrožení lesů

Faktory ohrožující lesy u nás, se zaměřením na těžbu, kyselé deště a škůdce lesa.

x

EU050119

Ochrana lesů a chráněná území v ČR

Chráněná území v ČR se zaměřením na národní parky a CHKO, jejich umístění na mapě, zásady chování.

x

EU050120

Les – závěrečné opakování

Interaktivní souhrnné opakování učiva o lese.

x