DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Člověk a příroda

Autor materiálů

Pavel Trenčanský

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

EU050201

Virová onemocnění – poznávání.

Poznávání původců nejběžnějších virových onemocnění podle typických příznaků.

x

EU050202

Bakteriální onemocnění – poznávání.

Poznávání původců nejběžnějších bakteriálních onemocnění podle typických příznaků.

x

EU050203

Typy stonků – poznávání.

Poznávání typů stonků.

x

EU050204

Typy listů – poznávání.

Poznávání typů listů.

x

EU050205

Hroznovitá květenství – poznávání.

Poznávání typů hroznovitých květenství.

x

EU050206

Vrcholičnatá květenství – poznávání.

Poznávání typů vrcholičnatých květenství.

x

EU050207

Plody suché – poznávání.

Poznávání typů suchých plodů.

x

EU050208

Plody dužnaté – poznávání.

Poznávání typů dužnatých plodů.

x

EU050209

Rozšiřování plodů – poznávání.

Určování způsobu rozšiřování plodů.

x

EU050210

Řasy I – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů řas.

x

EU050211

Řasy II – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů řas.

x

EU050212

Mechorosty – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů mechorostů.

x

EU050213

Plavuně, přesličky, kapradiny – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů plavuní, přesliček a kapradin.

x

EU050214

Jehličnany – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů jehličnanů.

x

EU050215

Dvouděložné rostliny I – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů dvouděložných rostlin..

x

EU050216

Dvouděložné rostliny II – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů dvouděložných rostlin..

x

EU050217

Dvouděložné rostliny III – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů dvouděložných rostlin..

x

EU050218

Dvouděložné rostliny IV – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů dvouděložných rostlin..

x

EU050219

Jednoděložné rostliny I – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů jednoděložných rostlin..

x

EU050220

Jednoděložné rostliny II – poznávání.

Určování nejběžnějších rodů a druhů jednoděložných rostlin..

x