DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

TÉMA: konverzace (kulturně-společenské reálie)

Autor materiálů

Miroslav Mádle

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Active
Inspire

EU060101

BEOWULF

Základní údaje o literárním díle, rozdělení charakterů, umístění děje, dějová linka, moderní verze zpracování. Rozvoj kompetence ke čtení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti literatury. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060102

ROBBIE WILLIAMS

Základní údaje o zpěváku Robbiem Williamsovi, historii jeho kariéry, diskografii, ukázkách tvorby. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií Velké Británie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060103

PINK FLOYD

Základní údaje o rockové skupině Pink Floyd, členové, historie, diskografie, ... Výklad, procvičení, pracovní list. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií Velké Británie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060104

HOLLYWOOD STARS

OF THE 90s

Základní údaje o vybraných hollywoodských hvězdách 90. let a současnosti, jejich filmech, aj. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenskýchreálií Spojených států amerických. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060105

THE GRAMMY AWARDS

Základní údaje o amerických hudebních cenách Grammy, jejich historii, kategoriích, kritice, aj. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií Spojených států amerických. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060106

FORREST GUMP

Základní údaje o filmu ForrestGump - režisér, hlavní herecký představitel, charakteristika filmu, ocenění. Podrobnější seznámení s dějem, historickými událostmi a osobnostmi, které jsou ve filmu uvedeny. Práce s filmovou sekvencí - poslech. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií USA. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060107

TRADITIONAL SPORTS AND GAMES IN ESC

Základní údaje o sportech konkrétních anglicky mluvících zemí, seznámení se základními pravidly, výzbrojí, herními situacemi. Rozvoj kompetence ke čtení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti sportu. Poslech s porozuměním. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060108

INTERNET SHOPPING

Základní údaje o nakupování na internetu - definice pojmu, historie, možnosti a způsoby nákupu na internetu. Poslech - práce s textem písně o internetovém aukčním portálu. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí z oblasti daného tématu. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060109

FREETIME ACTIVITIES

Seznámení formou interaktivních cvičení s vybranými pojmy a obraty z oblasti volnočasových aktivit. Práce s autentickým textem - rozvoj čtenářské kompetence. Práce s videonahrávkou. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v oblasti volnočasových aktivit. Využití hlasovacího zařízení. Osvojení a procvičení jazykových struktur souvisejících s tématem.

x

EU060110

BRITISH CUISINE

Seznámení formou interaktivních cvičení s vybranými pojmy a obraty z oblasti britské kuchyně. Tradiční jídla v průběhu dne. Práce s videonahrávkou. Slovní zásoba k tématu. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v oblasti stravování, přípravy jídel. Osvojení a procvičení jazykových struktur souvisejících s tématem.

x

EU060111

GUY FAWKES

Seznámení formou interaktivních cvičení s historií GuyFawkes Night. Práce s videonahrávkou. Slovní zásoba k tématu. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v oblasti kulturně společenských reálií UK. Osvojení a procvičení jazykových struktur souvisejících s tématem.

x

EU060112

WALT DISNEY

Základní údaje o režiséru a producentu WaltuDisneyovi, historii jeho kariéry, filmografii, ukázkách tvorby. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií USA. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060113

HEATHROW

Základní údaje o londýnském letišti, jeho historii a fungování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti historických a geografických reálií Spojeného království. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060114

CHICAGO

Základní údaje o Chicagu, jeho historii, pamětihodnostech, sportovních klubech, emigrantech, aj. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti historických a geografickýchreálií Spojených států amerických. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060115

U2

Základní údaje o skupině U2, členové, ukázky tvorby, kvíz. Práce s textem písně. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií Irska. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060116

SYDNEY

Základní údaje o městu, nejvýznamnějších turistických zajímavostech - Sydney Opera House, HarbourBridge, BondiBeach. Práce s textem - rozvoj čtenářské gramotnosti. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií Austrálie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060117

THE STORY

 OF THANKSGIVING

Základní údaje o původu tohoto populárního amerického svátku. Práce s textem - čtenářská kompetence. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií USA. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060118

WASTE SORTING

AND RECYCLING

Základní údaje o třídění odpadu a recyklaci. Seznámení formou interaktivních cvičení s klíčovými pojmy a obraty z oblasti recyklace, úspory energií, třídění odpadu aj. Kvíz. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v oblasti environmentální kompetence. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060119

CLIMATE CHANGES

Základní údaje o změnách klimatu, jejich projevech a prevenci. Seznámení formou interaktivních cvičení s klíčovými pojmy a obraty z této oblasti. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce v oblasti environmentální kompetence. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x

EU060120

LOS ANGELES

Základní údaje o historii města Los Angeles a jeho nejvýznamnější turistické atrakci, Hollywoodu. Práce s textem, mapami a obrázky. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií USA. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.

x