DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Anglický jazyk – gramatika, slovní zásoba

Autor materiálů

Mgr. Martina Salašová

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Word

Power
Point

EU060201

BORROW VS LEND

Materiál slouží k vysvětlení sloves borrow a lend pomocí příkladových vět, k hledání a opravování chyb a procvičení pomocí překladu.  

 

x

EU060202

TRANSLATION

Materiál slouží k procvičení velmi obvyklých frází z probrané první lekce učebnice New Headway Pre-Intermediate, jejichž překlad působí občasné problémy.

x

 

EU060203

SUBJECTS QUIZ

Materiál slouží k procvičení názvů školních předmětů  a jednoduchých otázek pomocí  zábavného kvízu na základě podobného tématu v používané učebnici Adventures Starter

 

x

EU060204

HAVE GOT + PARTS OF BODY

Materiál slouží k procvičení slovesa have got a částí těla na základě podobného tématu v používané učebnici Adventures Starter.

 

x

EU060205

I WANT VS I DON´T WANT

Materiál slouží k procvičení vazby I want a I don´t want a navazuje na podobné gramatické fráze v používané učebnici Adventures Starter.

 

x

EU060206

HARRY POTTER

Materiál slouží k doplnění tématu Harry Potter v používané učebnici Headway Intermediate, Unit 7. Žáci si upevní názvy celé knižní série a základní výrazy.

 

x

EU060207

VOCABULARY MICROPROCESSORS

Materiál slouží k lepšímu porozumění textu Microprocessors v používané učebnici Headway Intermediate, Unit 10, str. 78. Žáci pracují s vybranou slovní zásobou z výkladového slovníku, hledají v textu vysvětlené výrazy.

 

x

EU060208

VOCAB UNIT 5

Materiál slouží k procvičení probrané slovní zásoby v učebnici Adventures, unit 5, pomocí křížovky.

x

 

EU060209

PRESENT SIMPLE

Materiál slouží k procvičení přítomného času prostého na základě podobného tématu v používané učebnici Adventures Starter.

 

x

EU060210

A PIECE OF

Materiál slouží k lepšímu upevnění specifické slovní zásoby týkající se vyjádření množství v používané učebnici Headway Pre-Intermediate, Unit 4, str. 36.

 

x

EU060211

PASSIVE

Materiál slouží k ověření znalostí gramatického jevu, trpného rodu.

x

 

EU060212

PABLO PICASSO

Materiál byl vytvořen k doplnění tématu Art, galleries v používané učebnici New Headway Pre-intermediate, Unit 1. Slouží k získání informací o Pablu Picassovi. Žáci na doporučených anglicky psaných webových stránkách hledají odpovědi na otázky.

x

 

EU060213

VERB PATTERNS

Materiál slouží k procvičení slovesných vzorců na základě probraného poslechového textu v používané učebnici Headway Pre-Intermediate, unit 5 pomocí doplňujícího cvičení.

x

 

EU060214

VOCABULARY UNIT 4

Materiál slouží k procvičení probrané slovní zásoby z učebnice Adventures Starter, unit 4 pomocí křížovky.

x

 

EU060215

LONDON NUMBERS

Materiál slouží k doplnění tématu Numbers, v učebnici New Headway Intermediate, Fourth edition, 2011, unit 8 a k procvičení číslic pomocí hledání informací o Londýně. Žáci hledají odpovědi  na dané dotazy na anglicky psaných webových stránkách.

x

 

EU060216

VOCABULARY UNITS 1-4

Materiál slouží k procvičení probrané slovní zásoby v učebnici Adventures, units 1 – 4, pomocí přiřazovacího cvičení.

x

 

EU060217

SCHOOL RULES

Materiál byl vytvořen k doplnění učiva z učebnice New Headway Intermediate, Unit 4, Rules a tématu Education. Žáci na uvedené webové stránce hledají odpovědi na dané otázky týkající se školního řádu.

x

 

EU060218

JOB  INTERVIEW

Materiál byl vytvořen k doplnění tématu Jobs, professions. Žáci si přečtou rady a doporučení týkající se pracovního pohovoru a použijí uvedené výrazy.

x

 

EU060219

PRESENT CONTINUOUS

Materiál slouží k procvičení přítomného času průběhového probíraného v učebnici Adventures, unit 5. Žáci vypracují doplňující a přiřazovací cvičení.

x

 

EU060220

EATING ETIQUETTE

Materiál byl vytvořen k doplnění tématu Food, Eating habits v učebnici New Headway Pre-intermediate, Unit 4. Žáci na uvedené webové adrese vyhledají odpovědi na dané otázky.