DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Anglický jazyk – reálie, tematické okruhy

Autor materiálů

Mgr. Martina Salašová

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Word

Power
Point

EU060301

POLITICAL SYSTEM OF THE CZECH REPUBLIC

Materiál slouží k seznámení s politickým systémem České republiky. Žáci doplní vynechané klíčové výrazy.

x

 

EU060302

POLITICAL SYSTEM OF GREAT BRITAIN

Materiál slouží k seznámení s politickým systémem ve Velké Británii. Žáci doplní vynechané klíčové výrazy.

x

 

EU060303

USA FACTS

Materiál slouží k výuce reálií USA. Žáci přiřadí výrazy v úvodu k větám 1 – 16, přičemž 6 výrazů je nadbytečných.

x

 

EU060304

REMEMBRANCE DAY

Materiál byl vytvořen k doplnění tématu Festivals, holidays in the UK na hodinu semináře z anglického jazyka. Žáci hledají na anglicky psaných stránkách odpovědi na dané otázky.

x

 

EU060305

THE CZECH REPULIC

Materiál slouží k výuce reálií pomocí poslechu - doplnění informací o České republice.

x

 

EU060306

HOUSING

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby Houses, rooms, kdy žáci hledají na uvedené webové stránce odpovědi na dané otázky.

x

 

EU060307

COOKING

Materiál slouží k procvičení probírané slovní zásoby Diets v učebnici Adventures Starter, Unit 3. Žáci odpoví na dané otázky během nebo po shlédnutí krátké e-pohlednice.

x

 

EU060308

QUEEN AND ANNIVERSARY MESSAGES

Materiál slouží k doplnění reálií o Velké Británii. Žáci na doporučených webových stránkách najdou odpovědi na uvedené otázky, které se týkají jedné z tradic britské královny, posílání přání k narozeninám a výročí svatby.

x

 

EU060309

CLOWN DOCTORS

Materiál slouží jako zajímavá doplňující informace k tématu Health, kdy žáci hledají odpovědi na dané otázky o zdravotních klaunech v České republice.

x

 

EU060310

SPACE TOURISM

Materiál slouží jako doplňující informace k probíranému tématu v učebnici New Headway Intermediate, Unit 5, Rocket Man, Life in 2060 a tématu Travelling, kdy žáci hledají odpovědi na dané otázky.

x

 

EU060311

ENDANGERED ANIMALS

Materiál slouží k doplnění tématu Geography, Nature, Environment. Žáci hledají odpovědi na dané otázky týkající se ohrožených druhů zvířat.

x

 

EU060312

POLITICAL SYSTEM  OF THE USA

Materiál slouží k seznámení s politickým systémem v USA, kdy žáci doplňují vynechané klíčové výrazy.

x

 

EU060313

CHARLES DICKENS 

Materiál slouží jako doplňující materiál k tématu British Literature. Žáci na dané webové adrese sledují kreslený životopis Charlese Dickense doprovázený mluveným slovem a zjistí, co se událo v jeho životě v daných létech.

x

 

EU060314

CHRISTMAS WORLDWIDE

Materiál slouží k doplnění informací o Vánocích v různých zemích. Žáci si přečtou dané webové stránky a odpoví na otázky.

x

 

EU060315

PRAGUE QUIZ

Materiál slouží k výuce reálií o Praze. Formou kvízu se žáci seznámí s informacemi o Praze.

 

x

EU060316

US IMAGES

Materiál slouží k závěrečnému procvičení tématu o USA.  Žáci popisují obrázky.

 

x

EU060317

BUCKINGHAM  PALACE

Materiál slouží jako doplnění základních informací a zajímavostí o Buckinghamském paláci, doplňuje téma Multicultural London, Unit 6 v učebnici New Headway Pre-intermediate, kdy žáci hledají odpovědi na dané otázky na uvedených oficiálních webových stránkách Buckinghamského paláce.

x

 

EU060318

GREAT BRITAIN

Materiál byl vytvořen na hodiny semináře anglického jazyka, jako úvod k reáliím o Spojeném království. Žáci vyberou správnou odpověď z uvedených možností nebo odpověď doplní.

x

 

EU060319

THE NORTH POLE

Materiál byl vytvořen k doplnění článku z učebnice New Headway Pre-Intermediate, Unit 12, In her father´s footsteps. Žáci hledají na anglicky psaných webových stránkách odpovědi na dané otázky.

x

 

EU060320

PRAGUE´S SIGHTS

Materiál je určený k procvičení reálií o Praze, kdy si žáci mimo jiné upevní anglické názvy pražských památek.

x