DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Základy společenských věd - Dějiny filozofie

Autor materiálů

Mgr. Šárka Rambousková

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

EU070101

Milétská škola

Materiál slouží k přiblížení problematiky Milétské přírodní filozofie a jejích hlavních představitelů (Thalés, Anaximandros a Anaximenés).

x

EU070102

Pythagorás a jeho škola

Materiál slouží k přiblížení Pýthagorovy filozofie, podstaty světa a pravidel Pýthagorovy školy (spolku).

x

EU070103

Eleaté

Materiál pojednává o filozofii Elejské školy a jejích představitelů (Xenofanés, Parmenidés a Zénón z Eleje).

x

EU070104

Herakleitós z Efezu

Materiál přibližuje osobnost filozofa Herakleita z Efesu.

x

EU070105

Empedoklés

Materiál přibližuje osobnost filozofa Empedokla.

x

EU070106

Atomisté

Materiál pojednává o filozofii Atomistů, konkr. Leukippově a Démokritově

x

EU070107

Sofisté

Materiál přibližuje filozofii Sofistů (Protágoras, Gorgiás)

x

EU070108

Sókratés

Materiál pojednává o Sókratovi – osobnosti řecké filozofie

x

EU070109

Platón

Materiál týkající se následníka Sókratova – filozofa Platóna

x

EU070110

Aristotelés

Materiál obsahuje přehled filozofie podle Aristotela.

x

EU070111

Helénismus

Materiál pojednává o helénismu – starověkém období filozofických dějin.

x

EU070112

Stoicismus

Materiál je přehledem filozofického směru stoicismu a jeho představitelů.

x

EU070113

Epikureismus

Materiál pojednává o filozofii epikureismu a jeho představitelů.

x

EU070114

Skepticismus

Materiál pojednává o filozofickém směru skepticismu

x

EU070115

Eklekticismus

Materiál slouží k přiblížení problematiky filozofického směru eklekticismu

x

EU070116

Novoplatonismus

Materiál pojednává o filozofii novoplatonismu a jeho představitelů

x

EU070117

Vznik křesťanství

Materiál pojednává o konci antické éry a nástupu filozofie křesťanství

x

EU070118

Bible

Materiál přibližuje problematiku základní knihy křesťanství.

x

EU070119

Patristika

Materiál se týká učení církevních otců (tzv. patristika) a představitele sv. Augustina.

x

EU070120

Scholastika, Tomáš Akvinský

Materiál se týká období scholastiky a představitele Tomáše Akvinského.

x