DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Základy společenských věd - Dějiny filozofie

Autor materiálů

Mgr. Šárka Rambousková

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Power
Point

EU070201

Univerzália, nominalismus, realismus

Materiál se týká pojetí jsoucna z hlediska pohledu realistů a nominalistů.

x

EU070202

Dante

Materiál se týká díla Božská komedie spisovatele Danta Alighieri.

x

EU070203

Vilém Occam

Materiál přibližuje osobnost anglického teologa a filozofa Viléma Occama.

x

EU070204

Renesance

Materiál přibližuje pojetí filozofie v období renesance.

x

EU070205

Reformace

Materiál přibližuje období církevní reformace a osobnost Martina Luthera.

x

EU070206

Macchiavelli, Grotius

Materiál přibližuje osobnosti N. Machiavelliho a H. Grotiuse.

x

EU070207

Bacon, Kusánský

Materiál přibližuje osobnosti F. Bacona a M. Kusánského.

x

EU070208

Racionalismus

Materiál slouží k přiblížení filozofického směru racionalismu.

x

EU070209

René Descartes

Materiál přibližuje osobnost filozofa René Descartese.

x

EU070210

Spinoza, Leibniz

Materiál přibližuje osobnosti filozofů B. Spinozy a G. W. Leibnize.

x

EU070211

Empirismus

Materiál přibližuje filozofický směr empirismus.

x

EU070212

John Locke

Materiál přibližuje osobnost filozofa J. Locka.

x

EU070213

Berkeley, Hume

Materiál přibližuje osobnosti filozofů G. Berkeleyho a D. Humea.

x

EU070214

Osvícenství ve Francii

Materiál přibližuje etapu osvícenství ve Francii.

x

EU070215

Voltaire, Rousseau

Materiál přibližuje osobnosti filozofů Voltaira a J. J. Rousseaua.

x

EU070216

Osvícenství v Německu

Materiál přibližuje osobnosti filozofů B. Spinozy a G. W. Leibnize.

x

EU070217

Imannuel Kant

Materiál přibližuje osobnost filozofa Immanuela Kanta.

x

EU070218

Filozofie 19. století

Materiál přibližuje filozofický směr 19. Století.

x

EU070219

Hegel

Materiál přibližuje osobnost G. W. F. Hegela

x

EU070220

Iracionalismus

Materiál přibližuje filozofii iracionalismu a osobnosti A. Schopenhauera a F. Nietzscheho.

x