DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast

Jazykové jevy v českém jazyce

Autor materiálů

Mgr. Zuzana Valášková

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Word

EU070301

Práce s literárním textem – Řád sněženky

Pracovní list, který slouží k rozvoji čtenářské komunikace s cílem esteticky porozumět básním. Motiv a téma sněženky v uměleckém kontextu. Poetizace přírody v uměleckém obrazu. Prohloubení znalostí o uměleckém jazyku a učivu o verši.

x

EU070302

Práce s literárním textem
O lišce a čápu

Pracovní list, ve kterém se žáci seznámí s dalším literárním žánrem – bajkou, procvičí své čtenářské dovednosti. 

x

EU070303

Opakování pravopisu, morfologie a skladby

Pracovní list, který slouží k opakování učiva o pravopisu (doplňovací cvičení) a k opakování vědomostí o slovních druzích a o skladbě.

x

EU070304

Opakování pravopisu, morfologie a skladby

Pracovní list, který slouží k opakování učiva o pravopisu (doplňovací cvičení) a k opakování vědomostí o slovních druzích a o skladbě. Zároveň úvodní text slouží k rozvoji čtenářské komunikace.

x

EU070305

Slovesa - opakování

Pracovní list, který slouží k opakování učiva o mluvnických kategoriích sloves a o pravopisu při shodě podmětu s přísudkem.

x

EU070306

Práce s textem
Můj domov

Pracovní list, který slouží k opakování učiva o pravopisu (doplňovací cvičení). Zároveň úvodní text slouží k rozvoji čtenářské komunikace a procvičení slohového útvaru vypravování.

x

EU070307

Podstatná jména – tvaroslovná cvičení

Pracovní list, který slouží k opakování učiva o mluvnických kategoriích podstatných jmen a procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů.

x

EU070308

Opakování pravopisu, morfologie a skladby

Pracovní list, který slouží k opakování učiva o pravopisu (doplňovací cvičení) a k opakování vědomostí o slovních druzích a o skladbě.

x

EU070309

Odvozování slov, slova příbuzná

Pracovní lit, ve kterém si žák procvičí významy a tvary slov a zjistí, jakým způsobem bylo slovo utvořeno.

x

EU070310

Podstatná a přídavná jména - opakování

Pracovní list slouží k procvičování nebo opakování učiva o podstatných a přídavných jménech.

x

EU070311

Větné členy – syntaktická cvičení

Pracovní list, ve kterém si žáci procvičují učivo základních a rozvíjejících větných členů.

x

EU070312

Zájmena

Pracovní list, který slouží k procvičování zájmen. 

x

EU070313

Práce s literárním textem - Zubři

Pracovní list, ve kterém žáci pracují s uměleckým textem. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby. Dané informace provazují s těmi, které získali v literární výchově.

x

EU070314

Slovotvorná cvičení, rčení

Pracovní list, ve kterém si žák procvičí významy a tvary slov a zjistí, jakým způsobem bylo slovo utvořeno.

x

EU070315

Větné členy

Pracovní list, ve kterém si žáci procvičují učivo základních a rozvíjejících větných členů.

x

EU070316

Práce s literárním textem – Trójská válka

Pracovní list, ve kterém žáci pracují s uměleckým textem. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby. Dané informace provazují s těmi, které získali v literární výchově.

x

EU070317

Práce s literárním textem – Hastrman v Chudobě

Pracovní list, ve kterém žáci pracují s uměleckým textem a seznamují se s charakteristikou pohádkové postavy, kompozicí charakteristiky a jazykovými prostředky. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby.

x

EU070318

Práce s literárním textem – Poslední čert

Pracovní list, ve kterém žáci pracují s uměleckým textem a seznamují se s charakteristikou pohádkové postavy, kompozicí charakteristiky a jazykovými prostředky. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby.

x

EU070319

Práce s literárním textem – Zkamenělá princezna na Boru

Pracovní list, ve kterém žáci pracují s uměleckým textem. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby. Dané informace provazují s těmi, které získali v literární výchově.

x

EU070320

Souvětí

Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí znalosti o souvětí a větě jednoduché.

x