DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Tematická oblast

Základní poznatky z matematiky

Autor materiálů

Mgr. Ludmila Lorencová

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Word

Power
Point

EU090101

Absolutní hodnota reálného čísla

Prezentace je určena k osvojení a procvičení absolutní hodnoty reálného čísla.

 

x

EU090102

Číselné obory-procvičení

Pracovní list slouží k procvičení znalostí počítání v jednotlivých číselných oborech

x

 

EU090103

Číselné obory-přirozená a celá čísla

Prezentace je určena k osvojení a procvičení přirozených a celých čísel.

 

x

EU090104

Číselné obory-racionální čísla

Prezentace je určena k osvojení a procvičení racionálních čísel.

 

x

EU090105

Číselné soustavy

Prezentace je určena k osvojení a procvičení pojmu číselné soustavy.

 

x

EU090106

Číselné soustavy-pracovní list

Pracovní list je určen k  procvičení a domácí přípravě na téma číselné soustavy.

x

 

EU090107

Druhá odmocnina reál. čísel

Prezentace je určena k osvojení a procvičení druhé mocniny reálných čísel.

 

x

EU090108

Třetí odmocnina reál. čísel

Prezentace je určena k osvojení a procvičení třetí mocniny reálných čísel.

 

x

EU090109

Odmocnina- prac. list

Pracovní list je určen k samostatnému procvičení druhé a třetí odmocniny reál. čísel.

x

 

EU090110

Lineární nerovnice

Prezentace je určena k osvojení a procvičení lineárních rovnic.

 

x

EU090111

Lineární rovnice- ekvivalentní úpravy

Prezentace je určena k osvojení a procvičení ekvivalentních úprav lineárních rovnic

 

x

EU090112

Rovnice a nerovnice - test

Test slouží k prověření znalostí studentů. Týká se určitých typů rovnic a nerovnic.

x

 

EU090113

Intervaly

Prezentace slouží k osvojení a procvičení základních operací s intervaly.

 

x

EU090114

Intervaly-sjednocení a průnik

Prezentace slouží k osvojení a procvičení sjednocení a průniku intervalů.

 

x

EU090115

Prvočísla a čísla složená

Prezentace slouží k osvojení a procvičení pojmu prvočíslo a číslo složené.

 

x

EU090116

Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek

Prezentace slouží k osvojení a procvičení pojmu největší společný dělitel a nejmenší společný násobek.

 

x

EU090117

Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek-prac. list

Pracovní list slouží k procvičení pojmu největší společný dělitel a nejmenší společný násobek.

x

 

EU090118

Znaky dělitelnosti

Prezentace slouží k osvojení a procvičení znaků dělitelnosti přirozených čísel.

 

x

EU090119

Výrok a jeho negace

Prezentace slouží k osvojení a procvičení základních vlastností výroku a jeho negace.

 

x

EU090120

Složené výroky-konjunkce a disjunkce

Prezentace slouží k osvojení a procvičení konjunkce a disjunkce výroků.

 

x

EU090121

Složené výroky-implikace

Prezentace slouží k osvojení a procvičení implikace výroků.

 

x

EU090122

Složené výroky-ekvivalence

Prezentace slouží k osvojení a procvičení ekvivalence výroků.

 

x

EU090123

Vennovy diagramy

Prezentace slouží k osvojení a procvičení použití Vennových
diagramů.

 

x

EU090124

Vennovy diagramy-prac. list

Pracovní list slouží k použití Vennových diagramů při řešení
úloh.

x

 

EU090125

Výroky s kvantifikátory a jejich negace

Prezentace slouží k osvojení a procvičení výroků s kvantifikátory a jejich negace.

 

x

EU090126

Základní množinové pojmy

Prezentace slouží k osvojení a procvičení základních množimových pojmů.

 

x

EU090127

Základní množinové pojmy-sjednocení, průnik

Prezentace slouží k osvojení a procvičení sjednocení a průniku množin.

 

x

EU090128

Složené výroky-prac. list

Pracovní list slouží k použití složených výroků při řešení úloh

x

 

EU090129

Mnohočleny

Prezentace slouží k osvojení a procvičení základních znalostí o mnohočlenech.

 

x

EU090130

Mnohočleny- počet. operace

Prezentace slouží k osvojení a procvičení početních operací s mnohočleny.

 

x

EU090131

Mnohočleny- rozklad

Prezentace slouží k osvojení a procvičení rozkladu mnohočlenů.

 

x

EU090132

Mnohočleny-prac. list

Pracovní list slouží k procvičení znalostí o mnohočlenech.

 

x