DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Tematická oblast

Analytická geometrie v rovině

Autor materiálů

Hana Vodňanská

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Smart

ggb

ggb

EU090201

Kartézské souřadnice

Zavedení kartézských souřadnic.

x

 

 

EU090202

Velikost a střed úsečky

Určení velikosti a středu dané úsečky.

x

 

 

EU090203

Vektor

Zavedení pojmu orientovaná úsečka a vektor. Souřadnice vektoru.

x

x

 

EU090204

Součet vektorů

Součet vektorů teoreticky i v úlohách.

x

x

x

EU090205

Rozdíl a součet vektorů

Součet a rozdíl vektorů v úlohách.

x

x

 

EU090206

Vektory ve fyzice

Příklady řešení fyzikálních úloh s vektory.

x

 

 

EU090207

Posunutí o vektor

Určení souřadnic bodů v rovině s využitím posunutí o vektor.

x

x

x

EU090208

Násobení vektoru číslem

Pravidla násobení vektoru číslem.

x

 

 

EU090209

Lineární kombinace vektorů

Určení a rozpoznání lineární kombinace vektorů.

x

 

 

EU090210

Součin vektorů

Rozlišení součinů vektorů; skalární součin.

x

 

 

EU090211

Užití skalárního součinu vektorů

Užití skalárního součinu vektorů.

x

 

 

EU090212

Báze

Definice, vlastnosti, využití báze v prostoru.

x

 

 

EU090213

Vektorový součin

Definice, výpočet a užití vektorového součinu vektorů.

x

 

 

EU090214

Smíšený součin

Kombinace vektorového a skalárního násobení vektorů, využití v praxi.

x

 

 

EU090215

Parametrická rovnice přímky

Zavedení rovnice přímky pomocí bodu přímky a směrového vektoru přímky.

x

 

 

EU090216

Parametrická rovnice přímky-úlohy

Parametrická rovnice přímky v úlohách.

x

 

 

EU090217

Vzájemná poloha přímek zadaných parametricky v rovině

Určení vzájemné polohy přímek zadaných parametricky.

x

x

x

EU090218

Normálový vektor

Vektor kolmý k dané přímce a jeho využití.

x

x

x

EU090219

Obecná rovnice přímky

Zavedení rovnice přímky pomocí bodu přímky a normálového vektoru přímky.

x

 

 

EU090220

Vzájemná poloha přímek zadaných obecně v rovině

Určení vzájemné polohy přímek zadaných obecně.

x

 

 

EU090221

Polohové úlohy v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině, klasifikace, úlohy.

x

 

 

EU090222

Vzdálenost bodu od přímky

Výpočet vzdálenosti bodu od přímky postupně i pomocí vzorce.

x

 

 

EU090223

Odchylka přímek

Užití skalárního součinu k výpočtu odchylky přímek.

x

 

 

EU090224

Směrnicový tvar rovnice přímky

Zápis přímky ve směrnicovém tvaru, význam konstant.

x

 

 

EU090225

Kružnice

Zavedení kružnice jako množiny bodů dané vlastnosti v rovině, její parametry, středová i obecná rovnice kružnice.

x

x

 

EU090226

Vzájemná poloha přímky a kružnice

Vyšetřování vzájemné polohy přímky a kružnice.

x

 

 

EU090227

Tečna kružnice

Určení rovnice tečny ke kružnici.

x

 

 

EU090228

Elipsa

Zavedení elipsy jako množiny bodů dané vlastnosti v rovině, její parametry, středová i obecná rovnice elipsy.

x

x

 

EU090229

Tečna elipsy

Určení rovnice tečny k elipse.

x

 

 

EU090230

Parabola

Zavedení paraboly jako množiny bodů dané vlastnosti v rovině, její parametry, středová i obecná rovnice paraboly.

x

 

 

EU090231

Hyperbola

Zavedení hyperboly jako množiny bodů dané vlastnosti v rovině, její parametry, středová i obecná rovnice hyperboly.

x

x

x

EU090232

Kuželosečky-úlohy

Komplexní úlohy.

x