DIGITÁLNÍ ARCHIV

Název školy

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Číslo a název šablony klíčové aktivity

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Tematická oblast

Diferenciální a integrální počet

Autor materiálů

Mgr. Jiří Ringel

 

označení materiálu

název materiálu

stručná anotace

Smart

ggb

Word

EU100101

Vlastnosti funkcí teorie

Opakování vlastnosti funkcí. Rovnost dvou funkcí. Složená funkce. Definice, příklady, cvičení.

x

 

 

EU100102

Vlastnosti funkcí - test

Test slouží k prověření znalostí studentů v oblasti základních vlastností funkcí. Funkce rostoucí, klesající, prostá, sudá, lichá, složená.

 

x

x

EU100103

Okolí bodu

Okolí bodu. Levé a pravé okolí bodu, absolutní hodnota. Definice, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100104

Spojitost funkce v bodě, intervalu

Spojitost funkce v bodě. Spojitost funkce v intervalu. Definice, věty, příklady, cvičení. Weierstrassova věta a Bolzanova-Weierstrassova věta.

x

x

 

EU100105

Spojitost funkce v bodě, intervalu - test

Test slouží k prověření znalostí studentů v oblasti spojitosti funkce v bodu a intervalu. K řešení využívají Weierstrassovu a Bolzano-Weierstrassovu větu.

 

x

x

EU100106

Limita funkce v bodě

Limita funkce v bodě. Definice, příklady, cvičení. Video Khanova škola.

x

x

 

EU100107

Limita věty

Věta o dvou a třech limitách funkcí. Příklady, cvičení. Limita sinx/x pro x->0. Khanova škola.

x

 

 

EU100108

Jednostranné limity

Jednostranné limity zleva i zprava. Definice, věty, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100109

Nevlastní limity

Nevlastní limity ve vlastních i nevlastních bodech. Definice, příklady, cvičení. Některé důležité limity.

x

x

 

EU100110

Limita v nevlastním bodě

Limita v nevlastním bodě. Definice, příklady, cvičení. Některé důležité limity. Khanova škola.

x

x

 

EU100111

Limita - test

Test slouží k prověření znalostí studentů v oblasti výpočtu limit funkce.

 

 

x

EU100112

Asymptoty grafu

Asymptoty grafu se směrnicí a bez směrnice. Definice, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100113

Tečna grafu

Tečna křivky v bodě, využití limit. Definice, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100114

Derivace funkce

Definice derivace funkce v bodě. Výpočet derivace z definice - příklady, cvičení. Definice derivace na intervalu.

x

 

 

EU100115

Derivace elementárních funkcí, pravidla derivování

Derivace elementárních funkcí. Derivace součtu, součinu a podílu. Příklady, cvičení.

x

 

 

EU100116

Derivace složené funkce

Derivace složené funkce. Příklady, cvičení.

x

 

 

EU100117

Derivace - test

Test slouží k prověření znalostí studentů v oblasti výpočtu derivace funkce. Derivace součinu, podílu a složené funkce.

 

x

x

EU100118

Průběh funkce, základní věty

Vyšetřování průběhu funkce. Základní věty, příklady, cvičení.

x

 

 

EU100119

Stacionární bod

Využití stacionárního bodu k vyšetřování průběhu funkce. Extrémy funkce a druhá derivace. Věty, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100120

Inflexní bod

Využití inflexního bodu k vyšetřování průběhu funkce. Konvexní a konkávní funkce. Věty, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100121

L’Hospitalovo pravidlo

Využití L'Hospitalova pravidla při výpočtu limit. Věty, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100122

Vyšetřování průběhu funkce

Využití derivace při vyšetřování průběhu funkce. Konstrukce grafu funkce. Obecný postup, příklady, cvičení.

x

x

 

EU100123

Vyšetřování průběhu funkce - test

Test slouží k prověření znalostí studentů v oblasti vyšetřování průběhu funkce. Graf funkce.

 

x

x

EU100124

Užití derivací v praxi

Využití derivace pro důkazy a řešení úloh z geometrie a fyziky. Tečna a normála, výkon. Příklady, důkaz, cvičení.

x

x

 

EU100125

Úlohy na maximum a minimum

Využití derivace při řešení úloh na maximum a minimum. Čísla, obvody a obsahy. Khanova škola. Příklady, cvičení.

x

 

 

EU100126

Primitivní funkce

Zavedení pojmu primitivní funkce. Definice, příklady, cvičení.

x

 

 

EU100127

Integrace per partes

Zavedení výpočtu integrálů pomocí per partes. Definice, příklady, cvičení.

x

 

 

EU100128

Integrace substitucí

Zavedení výpočtu integrálů pomocí substituce. Definice, příklady, cvičení.

x

 

 

EU100129

Integrování - test

Test slouží k prověření znalostí studentů v oblasti výpočtu integrálů. Primitivní funkce, integrování per partes a substituce.

 

x

x

EU100130

Určitý integrál

Zavedení určitého integrálu. Definice, příklady, cvičení.

x

 

 

EU100131

Obsah rovinného útvaru

Výpočet obsahu rovinného útvaru pomocí určitého integrálu. Definice, příklady, cvičení.

x

 

 

EU100132

Objem rotačního tělesa

Výpočet objemu rotačního tělesa pomocí určitého integrálu. Definice, příklady, cvičení.

x