VÝZVA 56

Gymnázium Broumov a cizí jazyky   CZ.1.07/1.1.00/56.2398

Škola se do výzvy zapojila výběrem klíčové aktivity 2 (Zahraniční jazykový kurz pro učitele) a 4 (Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky).

Evropský sociální fond poskytl dotaci ve výši 279.638,95 Kč a ze státního rozpočtu to bylo 49.348,05 Kč, dohromady škola získala 328.987 Kč.

Zahraničních vzdělávacích kurzů pro učitele se zúčastnila Martina Salašová (Velká Británie), Alena Michálková a Jitka Smolíková (Malta).

Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt v Londýně absolvovala třída 2.A.

-

Na ukázku níže zhodnocení pobytu obecně a ve vztahu k naplnění ŠVP (paní Salašové, Exeteru).

Naše škola se zaměřuje především na výuku cizích jazyků a jazykovou rozmanitost. Prioritou je budovat školu se spokojenými žáky a jejich učiteli, umožnit žákům přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání a také modernizovat a profesionalizovat práci učitelů, kteří by zlepšili kvalitu a zvýšili úroveň  výuky díky sebevzdělávání. Účastí na kurzu se podařilo navázat různé formy komunikace na mezinárodní úrovni - výhledově plánujeme mezinárodní spolupráci v projektech e-twinning. Kurz měl dále přispět ke zvýšení profesionality a zefektivnění výuky, více porozumět sociální, jazykové a kulturní rozmanitosti a získat mezikulturní povědomí, což se v plné výši podařilo.

Kurz hodnotím jako velice pozitivní, přínosný a organizačně propracovaný. Kromě získaných odborných vědomostí (jazykových a metodických) došlo k seznámení se s ostatními účastníky, porovnání pedagogické praxe v různých zemích.

Jazykový pobyt třídy 2.A (hodnotí paní Slováková)

Výuka směřuje k ovládání angl..jazyka, k jeho praktickému používání jako komunikačního prostředku. Cílem je se tímto jazykem,který není jazykem mateřským,dorozumět ve všech základních situacích. Cílem je též motivovat žáky a podněcovat jejich zájem o samostudium a v max.míře podporovat jejich snahu a pomáhat překonávat překážky v mezilidské komunikaci obecně. Výuka by měla rozšiřovat faktografické znalosti žáků týkající se zemí,ve kterých se daným jazykem mluví a také upevňovat vědomí existence odlišných kultur a zároveň postupného sbližování národů nejen v rámci spojené Evropy,ale i v celosvět.měřítku. – To vše bylo tímto pobytem naplněno.

Celkově hodnotím jazyk.-vzděl.pobyt kladně. Mezi hlavní pozitiva patří praktické používání jazyka – škola, pobyt v rodině, komunikace v obchodech,… Dále pak návštěva hlavních památek a muzeí v Londýně a okolí.

Za jediné negativum považuji 9 hodin výuky – nedostatečné množství na prohloubení jazyk.znalostí.

Program: 

Londýn – katedrála Sv.Pavla, most Millenia, divadlo Globe, Tower, Tower Bridge, čtvrť Southwark, válečná loď Belfast, City, Přírodovědné a Technické muzeum-Kensington, vládní třída Whitehall, domy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác,park Sv.Jakuba, náměstí Piccadilly, Čínská čtvrť, Soho, London Eye

Greenwich – nultý poledník, loď Cutty Sark, Námořní muzeum, plavba lodí po Temži

Brighton – Královský pavilón, Brighton Pier

Studijní pobyt na Maltě

Díky výzvě č.56 MŠMT jsem se mohly s kolegyní A. Michálkovou zúčastnit ve dnech 14.- 25.10.2015 jazykového pobytu na Maltě.

Pro svůj kurz jsme si vybraly školu Am Language Studio ve městě Sliema.

Kurz byl intenzivní, dopolední i odpolední výuka probíhala s rodilými mluvčími ve skupině 5 – 10 studentů z celého světa (v naší skupině Rusové, Francouz, Srbka, Němka, ve škole Turci, Brazilci, Japonci,…), odpolední výuka byla individuální. Procvičily jsme si gramatiku, hodně jsme konverzovaly, obdržely učebnici a spoustu materiálů pro aktivity v hodinách a dozvěděly se spoustu informací o Maltě.

Škola pro své studenty připravuje bohatý doprovodný program, každý den probíhaly 3 akce – sportovní aktivity, výlety po ostrově, kino, party,…

Účast na kurzu pro nás byla velmi přínosná a doporučujeme ji každému, kdo bude mít možnost. Navíc navštívit tento krásný ostrov, vidět jeho hlavní město Vallettu, staré hlavní město Mdinu, plout na Gozo nebo Comino, ochutnat výborný chléb a čokoládový dort, to vše bylo dokonalé a nezapomenutelné.

Jitka Smolíková a Alena Michálková

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB