Okénko základů společenských věd : Sociologie

Karel Výravský ve svém okénku informuje o výuce základů sociologie ve 2.A.

Okénko základů společenských věd : Sociologie

Okénko základů společenských věd

Dnes otevřeme okénko společenských věd do třídy 2.A, ve které se nyní zabýváme sociologií. Sociologie je věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, její strukturu a zákonitosti jejího vývoje. Snaží se formulovat obecně platné principy společenského vývoje a poznat pravidla života sociálních skupin. Za zakladatele sociologie je považován francouzský vědec Auguste Comte. Momentálně se se studenty zabýváme sociálními institucemi a sociálními organizacemi. Jednou z takových institucí je také byrokracie. V tradičních společnostech byla chápána jako skupina lidí vykonávajících vládu a správu. Tato skupina byla zpravidla oddělená od ostatních. Byrokracie bylo méně, ale měla pevné postavení. V dnešní moderní a zároveň velmi složité společnosti je byrokracie mnohem rozsáhlejší, neboť se jejím účastníkem stává skoro každý občan. Na jedné straně je skvělé, že občané mohou „nahlížet“ do byrokracie, a tak trochu ji kontrolovat, ale na straně druhé to přináší i mnoho problémů, zvláště v podobě nárůstu administrativy. A právě o přednostech a nedostatcích moderní byrokracie jsme ve 2.A diskutovali. Studenti měli za domácí úkol si toto téma promyslet. A opravdu se připravili skvěle! Třídu jsem rozdělil do dvou skupin - zastánci byrokracie a odpůrci byrokracie. Diskusi jsem podnítil několika otázkami a potom už se rozproudila debata mezi studenty samými. Překvapilo mě, kolik kladů a záporů byrokracie studenti objevili a jak fundovaně si v diskuzi oponovali. Pro mě je takováto diskuze mezi studenty jedním z cílů mé výuky, aby studenti „jen“ neodpovídali na moje dotazy, ale aby na dané téma rozmlouvali mezi sebou.

Studenti - obhájci byrokracie jako její největší přednosti uváděli:

1. moderní, racionální forma státní správy;

2. úředník je „pouhý“ vykonavatel, který má moc, ale je i odvolatelný;

3. rozdělení kompetencí, podřízenost a nadřízenost;

4. úředníci nerozhodují subjektivně, ale podle daných pravidel.

Studenti - odpůrci byrokracie oponovali takto:

1. ztrácí svůj původní smysl;

2. má tendenci bujet;

3. dysfunkčnost, podřízení dezinformují nadřízené;

4. úředníci se starají jen o svůj prospěch;

5. úředníci vedou boj o pozice, prestiž a peníze;

6. úředníci jsou úplatní;

7. úředníci nejsou kompetentní profesionálové, ale „využívači“ špatného systému.

A jaký byl závěr diskuze o tzv. moderní demokracii? Byrokracie je sice zhovadilá, ale moderní společnost se bez ní neobejde.

Děkuji studentkám a studentům 2.A za skvělou hodinu, při které se snad nikdo nenudil.

Karel Výravský

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB