Sekunda: Úspěšné výsledky v testování

Srovnávací testování žáků 7. ročníků základní škol a a gymnázií v projektu firmy Kalibro

Sekunda: Úspěšné výsledky v testování

Úspěšná sekunda

Srovnávací testování žáků 7. ročníků základní škol a a gymnázií v projektu firmy Kalibro

30 žáků sekundy se zapojilo do srovnávacího testování žáků 7. ročníků základních škol a gymnázií v českém jazyce a literatuře, v matematice a v anglickém jazyce. Základním hodnotícím výstupem byla úspěšnost vyjádřená v procentech. Kdo vyřešil všechny úlohy správně, měl úspěšnost 100%. V testech byly různé typy úloh: otevřené, výběrové (jedna odpověď z nabídky je správná), party (více odpovědí z nabídky je správných), úlohy na pořadí (seřadit odpovědi). Testování se v ČR zúčastnilo 2 000 žáků.

Úspěšnost

Čeština Matematika Angličtina

Sekunda 78 57 75

ČR 68 41 61

Žáci sekundy ve všech testech dosáhli výrazně lepší procentní úspěšnosti než žáci základních škol, což je vzhledem k jisté výběrovosti žáků gymnázia správné, ale nepochybně to též svědčí o kvalitní výuce v naší škole.

Karel Výravský

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB