Studentská simulace zasedání výborů OSN

Studenti naší školy se zapojili do projektu BIMUN.

Studentská simulace zasedání výborů OSN

      Do projektu BIMUN jsme se zapojily především ze zvědavosti. Nejdříve zoomové přípravy, zpracování přehledu a oficiálního postoje k dané problematice z pohledu země, která nám může být v běžném životě vzdálená. Dále obhajoba země na základě zjištěných informací a debatou společně s dalšími “delegáty” najít společný bod a snažit se přijít na možná řešení současných společenských problémů. Tohle vše jsme si na vlastní kůži vyzkoušely, a ačkoli to chvílemi nebylo zrovna jednoduché, tak můžeme jistě říct, že nás tato zkušenost obohatila a posunula dál.

Za velikou pomoc a podporu vděčíme paní učitelce Marii Hornychové a za pozvání a organizaci škole Carol Baur.

Libuše Betášová, Karolína Součková, 7.V

      Mexické lyceum Carol Baur organizuje studentskou simulaci zasedání výborů OSN už několik let. Kombinují výbory jednající prezenčně i virtuální výbory, které zasedají online. Pro letošek nás vyzvali rozšířit frankofonní Comité OHCHR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva).

     Nejdříve jsme s ostatními zúčastněnými studenty a učiteli absolvovali přípravné schůzky a nácviky formalit jednacího protokolu přes Zoom. Naše studentky zastupovaly Senegal a Austrálii a pro jednání rozpracovávaly dvě témata - otázku přístupu k etnickým menšinám a problematiku využívání/zneužívání biometrických dat. 

     Během samotného 3denního zasedání rozděleného do několika bloků jednaly jako delegátky země a závěrem společného jednání s ostatními studenty vypracovaly rezoluci shrnující doporučení a podněty. Tu pak společně přímo během jednání přeložili do angličtiny a prezentovali na závěrečném Valném shromáždění, kde se o rezolucích jednotlivých výborů (které probíhaly jak prezenčně, tak online) také hlasovalo.

       Oceňuji, že se nám mexičtí organizátoři snažili živým videopřenosem zprostředkovat i slavnostní zahájení nebo zakončení akce se studenty několika národností přímo z místa – včetně všudypřítomných českých vlajek. Pro odlehčení formálnosti debat uspořádali i společné vyrábění obrázku s tradičními mexickými motivy pro příležitost popovídat si mezi studenty a učiteli neformálně.

     Oceňuji odvahu studentek zúčastnit se náročné akce ve druhém cizím jazyce a jejich pečlivost v přípravě!

     Mexické kolegyni Magdaleně Czalo za pozvání i pomoc během příprav a akce. (Spolupráci jsme navázali během covidového lockdownu shodou náhod díky tomu, že je původem Polka, a jsme rádi, že na ni po letech navazujeme.)

Marie Hornychová

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB