Nadační fond GB

Nadační fond GB

 • Nadační fond Gymnázia v Broumově - NFGB (IČO 48621161)
 • Účet vedený u KB Broumov, č. ú. 36137551/0100 (Pro snazší identifikaci při platbě uveďte ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení žáka a zkratku třídy.)
 • Nadační fond je řízen Správní radou ve složení:
  • Předseda - Mgr. Jiří Ringel
  • Členové - MUDr. Luboš Hovorka, RNDr. Karel Pelán, Mgr. Šárka Rambousková, RNDr. Jan Strašil, Ing. Lenka Zálišová
 • NFGB byl založen v roce 1999 a navázal na činnost Nadace GB, založené v roce 1994.

Výroční zprávy NFGB (dokumenty pdf):

vz2005, vz2006, vz2007, vz2008, vz2009, vz2010, vz2011,vz2012, vz2013, vz2014 vz2015 vz2016 vz2017 vz2018 vz2019 vz2020 vz2021 vz2022

PLÁN ČINNOSTI NF GB

Nadační fond gymnázia v Broumově (NF GB) vyvíjí činnost v souladu se svým statutem.

Hlavní činnost je zaměřena na spolufinancování aktivit žáků a učitelů přímo ve škole nebo i v mimoškolní činnosti:

 • nákup potřebného materiálu a učebních pomůcek, které nemohou být z různých důvodů financovány z rozpočtu školy,
 • úhrada cestovních nákladů studentů a startovného na různých sportovních soutěžích,
 • příspěvky na kulturní, divadelní a hudební akce,
 • finanční podpora účasti studentů na akcích zaměřených k budoucímu studiu – např. návštěva Fyzikálního ústavu Akademie věd, veletrh VŠ Gaudeamus
 • podpora studentských týmů ve školních a se školou souvisejících projektech, úhrada cestovného na odborné semináře, nákup materiálu
 • nákup odborné literatury pro studenty i učitele,
 • zprostředkování příspěvků zaměstnavatele rodičů na školní aktivity studentů
 • finanční příspěvek sociálně slabším studentům na školní výlet, lyžařský výcvik apod.
 • příspěvek na výchovně vzdělávací akce tříd,
 • příspěvek na Seznamovací pobyt 1. ročníku a primy
 • financování odměn pro studenty při ukončení školního roku,
 • a další příspěvky po schválení Správní radou NFGB

NFGB vymýšlí, zpracovává a podává vlastní granty na činnost v souladu se statutem a spolufinancuje i granty podané Gymnáziem Broumov (získané z prostředků Královéhradeckého kraje a dalších zdrojů, včetně grantů Města Broumova). 

NFGB oceňuje vynikající úspěchy a aktivity studentů Gymnázia v různých soutěžích a při propagaci školy. Vyhodnoceným studentům (studentkám) na slavnostním večeru  předává tradiční Ocenění NFGB pro nejlepší studenty školy za školní rok. Slavnostního předávání se účastní kromě členů správní rady NFGB také rodiče nominovaných studentů, ředitel školy, představitelé měst a obcí  a sponzoři NFGB a sponzoři jednotlivých oceněných studentů.

NFGB zajistí a sponzoruje slavnostní předávání maturitních vysvědčení, organizuje ples nadačního fondu.

Činnost NFGB je řízena šestičlennou S právní radou NFGB, správné hospodaření s prostředky a majetkem kontroluje revizor NFGB.

Mgr. Jiří Ringel

předseda Správní rady NF GB

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB