Sociální partneři

Hlavní partneři školy:

Školská rada Gymnázia v Broumově, Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při Gymnáziu Broumov (spolupráce s odborovou organizací se děje na základě kolektivní smlouvy uzavírané vždy v prosinci na další kalendářní rok), Nadační fond Gymnázia v Broumově, Základní škola Hradební Broumov, Masarykova základní škola Broumov, Město Broumov, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Veba Broumov, Podnikatelský klub Broumovska, Agentura pro rozvoj Broumovska, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.

Další partneři školy:

Dětský domov Broumov, Základní škola Broumov (speciální), rodiče, kulturní organizace, sportovní organizace,  nadace, vysoké školy, další instituce a organizace na Broumovsku i v celé ČR.

 S některými sociálními partnery máme navázané dlouhodobé a trvalé kontakty, s jinými spolupracujeme příležitostně. Vedení školy využívá podnětů sociálních partnerů pro rozšíření nabídky ŠVP - obsahu vzdělávání a ke zkvalitnění vzdělávání.

      Škola dlouhodobě úzce spolupracuje s největším zaměstnavatelem v regionu - s podnikem Veba, a.s. Byla vytvořena koncepce spolupráce Veby s Gymnáziem Broumov a realizují se různé aktivity.

     Podnik Veba ve svých personálních činnostech usiluje o dlouhodobou individuální práci s potenciálními zaměstnanci tak, aby byli pro práci ve firmě motivováni, dobře připraveni a mohli zde podávat kvalitní pracovní výkony. Takto je možno přistupovat i k budoucím zaměstnancům, kteří by případně vzešli z řad studentů gymnázia. Firma by získala kvalitní zaměstnance, Broumovsko dlouhodobé obyvatele a gymnázium renomé, že jeho absolventi mohou mít konkrétní uplatnění u perspektivního zaměstnavatele. Přitom není nutné, aby škola „produkovala“ vyučence či maturanty v konkrétních oborech, jako jsou textilní technik nebo výrobce textilií, ale může v rámci svého všeobecného charakteru podporovat přírodovědně a technicky zaměřené studenty (zároveň dobře jazykově vybavené), kteří by se s podporou podniku Veba orientovali na takové vysokoškolské obory, jejichž absolventy Veba zejména potřebuje - ICT, textilní technologie, chemie.

     Obdobné stragie spolupráce uplatňujeme i s ostatními podnikatelskými subjekty regionu, zvláště z Podnikatelského klubu Broumovsko, ale i s dalšími.

 O podnikatelském klubu Broumovska

Podnikatelský klub Broumovska (PKB) vznikl v říjnu 2003 jako dobrovolné sdružení ekonomicky aktivních lidí a organizací působících v tomto regionu. Jeho posláním je podpora rozvoje podnikatelského prostředí na Broumovsku a naplnění vize o širší odpovědnosti firem. Členové PKB si uvědomují, že každá firma či podnikatel se, ať chce či nechce, účastní formování regionu a místních hospodářských podmínek, a to nejen svou vlastní podnikatelskou činností, ale také podporou místních nekomerčních aktivit. Cílem PKB není zajišťovat zaměstnanost či řešit aktuální sociální otázky. Usiluje o vybudování vhodného prostředí pro úspěšné podnikání dnes i v budoucnu, a tím současně o udržení a rozšíření pracovních příležitostí, ekonomický rozvoj regionu a místního komunitního života. Podnikatelský klub Broumovska podporuje řadu kulturních, sportovních a společenských projektů. Svou vlastní činnost v rámci společenské odpovědnosti ale zaměřil zejména na vzdělávání a podporu dětí a jejich aktivního přístupu k výběru profese. Provozuje také regionální pracovní portál www.prace.broumovsko.cz.

Podnikatelský klub má aktuálně 12 stálých členů, kteří zaměstnávají na 2 tisíce zaměstnanců a jejichž finanční obrat dosáhl v roce 2010 přes 3 mld. korun. Členové PKB podpoří ročně společenský, sportovní a kulturní život regionu částkou vyšší než 3 mil. Kč.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB