Přijímací řízení

Termíny

Řádné termíny konání jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M jsou pro následující obory stanoveny takto:

čtyřleté gymnázium          -     12. a 13. dubna 2022                               osmileté gymnázium        -     19. a 20. dubna 2022
Ve všech výše uvedených termínech jsou časy zahájení pro oba obory stanoveny takto: Matematika - __________________   Český jazyk - ___________________

Náhradní termín zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2022.

Kritéria přijetí

Definitivní kritéria školy pro přijetí do osmiletého a čtyřletého gymnázia. 

Konečný počet uchazečů o studium v osmiletém studijním oboru gymnázia je ______, ve čtyřletém oboru ______. Přijímací zkoušky se budou konat ve výše uvedených termínech do obou studijních oborů. 

Další podrobné oficiální informace k jednotné přijímací zkoušce jsou na webových stránkách Cermatu.

Přihlášky

Nejzazší termín podání přihlášky na školu byl stanoven MŠMT na 1. 3. 2022. Přihlášku je možné odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo datovou schránkou. Pro čtyřletý obor platí, že v případě podání přihlášky jen na jednu školu, koná uchazeč zkoušku v obou termínech na této škole. Má tedy možnost konat zkoušku na dva pokusy a nemusí kvůli této možnosti podávat přihlášku na jinou školu. Pro osmiletý obor je nutné pro možnost konání dvou zkoušek podat dvě přihlášky na dvě různé školy, nelze tedy konat dva pokusy na stejné škole.

Aktuální prázdný formulář přihlášky v pdf ke stažení zde.

Přípravné kurzy a cvičné testy

Přípravné kurzy pro zájemce o studium se budou konat 2. a 8. 2. 2022 - vždy 14.30-16.30. Není třeba se předem registrovat, stačí přijít zhruba 15 min před zahájením.

Cvičné testy i s klíčem jsou k dispozici níže.

Starší testy naleznete pak v sekci Škola - Ke stažení.

----------------- zatím není aktivní ------------------

Výsledky přijímacího řízení

čtyřleté gymnázium                   osmileté gymnázium

Nepřijatí uchazeči budou informováni neprodlenně písemně poštou, v příloze budou mít vzor žádosti o změnu rozhodnutí, pokud splnili podmínku zisku minimálně 25 bodů z jednotného testu z matematiky a češtiny (součet) ze sta možných bodů.

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek na škole (nebo poslat poštou na adresu školy), do __________________ .

Pozvánka a bezpečnostní pokyny k přijímací zkoušce: čtyřletýosmiletý obor.

Formulář Čestné prohlášení v souvislosti s COVID-19 je nutné vyplnit pro vstup do budovy předem.

Přijaté žáky, kteří již odevzdali zápisový lístek na jinou školu, prosíme o informaci na info@gybroumov.cz nebo na telefon 491521276, aby bylo možné uspokojit další zájemce o studium na naší škole. Děkujeme.
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na gymnázium - osmileté a čtyřleté gymnázium.

Zveřejněním tohoto rozhodnutí o přijetí se považují rozhodnutí o přijetí uchazeče za oznámená. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy ve škole, nebo poštou, a to nejpozději do 2.6.2021. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze v případě, pokud ho uchazeč uplatní ve škole, kde byl přijat po změně rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. Vzor odvolání bude součástí zaslaného rozhodnutí o nepřijetí.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka a podporující osoby na zkouškách je negativní výsledek testu na COVID-19, který není starší 7 dní, a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Tento doklad lze nahradit dokladem o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (neuplynulo více než 90 dní), dokladem o negativním POC nebo PCR testu (7 dní) nebo certifikátem o očkování (14 dní po druhé dávce).V zájmu umožnění účasti žáka na zkoušce provede v nezbytných případech test před zahájením zkoušky naše škola.

Přijaté žáky, kteří již odevzdali zápisový lístek na jinou školu, prosíme o informaci na info@gybroumov.cz nebo na telefon 491521276, aby bylo možné uspokojit další zájemce o studium na naší škole. Děkujeme.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB