Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 uzavřeno

Sdělení pro přijaté uchazeče ke studiu – 2022/2023
 
čtyřleté gymnázium / 1.A
Informace k požadavkům na učebnice budou sdělené ve druhé polovině srpna, případně začátkem školního roku konkrétními vyučujícími. Žáci budou mít možnost některé učebnice sehnat od starších studentů při burze učebnic, která proběhne 8-9/9/2022.

osmileté gymnázium / 1.V – prima
Učebnice jsou žákům poskytnuty školou, případné požadavky na cvičebnice, sešity, apod., které jsou potřebné do konkrétních předmětů, budou sdělené jednotlivými vyučujícími na začátku školního roku.

ADAPTAČNÍ KURZY PRO 1.A A 1.V 

termíny konání:

  • 1.V - pondělí-úterý 5-6/9/2022 / Koupálo Janovičky
  • 1.A - úterý-středa 6-7/9/2022 / Koupálo Janovičky

Informace k výbavě účastníka adaptačního kurzu očekávejte v dohledné době.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Druhé kolo přijímacího řízení bylo dne 25.05.2022 ukončeno a třetí kolo nebude vyhlášeno.

Ředitel Gymnázia, Broumov, Hradební 218 k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje 17.05.2022 druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia.

Přihlášky je možno podávat do 24.05.2022. Podrobné informace k přijímacímu řízení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:    osmileté studium, čtyřleté studium. Zveřejněno v pátek 29.04.2022 ve 12.00.

Pokud jste byli přijati i jinde a k nám nenastoupíte, prosíme o tuto informaci co nejdříve.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přípravné kurzy pro zájemce o studium se budou konat 2. a 8. 2. 2022 - vždy 14.30-16.30.

Není třeba se předem registrovat, stačí přijít zhruba 15 min před zahájením.

Termíny konání přijímací zkoušky

Uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, vlastní školní přijímací zkoušku na školu nemáme.

Řádné termíny konání jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M jsou pro následující obory stanoveny takto:

čtyřleté gymnázium          -     12. a 13. dubna 2022                               osmileté gymnázium        -     19. a 20. dubna 2022

Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Ve všech výše uvedených termínech jsou časy zahájení pro oba obory stanoveny takto: Matematika - 08:30   Český jazyk - 10:50

Náhradní termín zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2022.

Kritéria přijetí

Kritéria školy pro přijetí uchazečů do osmiletého a čtyřletého gymnázia. 

Počet přijímaných uchazečů o studium v osmiletém studijním oboru gymnázia je 28, ve čtyřletém oboru 30. 

Další podrobné oficiální informace k jednotné přijímací zkoušce jsou na webových stránkách Cermatu.

Přihlášky

Nejzazší termín podání přihlášky na školu byl stanoven MŠMT na 01.03.2022. Přihlášku je možné odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo datovou schránkou. 

Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je i v pdf ke stažení zde. Přihláška musí být vytištěna oboustranně na 1 listu papíru a nemusí být barevně. Při vyplňování pro naši školu uveďte:

Název a adresa: Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí: 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium), 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium)
Termín školní přijímací zkoušky ponechte prázdný (uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
Nezapomeňte na podpis uchazeče (dítěte) a na datum narození a podpis zákonného zástupce uchazeče.
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu od lékaře nepožadujeme!

V případě, že budete s přihláškou potřebovat poradit, napište na e-mail reditel@gybroumov.cz nebo volejte na číslo 491 521 276.

Doplňující informace ke čyřletémuosmiletému studiu.

Přípravné kurzy a cvičné testy

Přípravné kurzy pro zájemce o studium se budou konat 2. a 8. 2. 2022 - vždy 14.30-16.30. Není třeba se předem registrovat, stačí přijít zhruba 15 min před zahájením.

Cvičné testy i s klíčem jsou k dispozici níže a nejlépe na oficiální stránce https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

Starší testy naleznete pak v sekci Škola - Ke stažení.

----------------- bude aktivní až po přijímacích zkouškách ------------------

Výsledky přijímacího řízení

čtyřleté gymnázium                   osmileté gymnázium

Nepřijatí uchazeči budou informováni neprodlenně písemně poštou, v příloze budou mít vzor žádosti o změnu rozhodnutí, pokud splnili podmínku zisku minimálně 25 bodů z jednotného testu z matematiky a češtiny (součet) ze sta možných bodů.

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek na škole (nebo poslat poštou na adresu školy), do __________________ .

Přijaté žáky, kteří již odevzdali zápisový lístek na jinou školu, prosíme o informaci na info@gybroumov.cz nebo na telefon 491521276, aby bylo možné uspokojit další zájemce o studium na naší škole. Děkujeme.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB