Plány a předměty

Učební plán

pro primu až kvartu , pro všechny ostatní třídy je v podobě pdf dokumentů ke stažení po kliknutí na příslušný odkaz.
Škola se řídí dle školního vzdělávacího programu.

Systém volitelných předmětů 

     Systém volitelných předmětů je na Gymnáziu v Broumově koncipován především s ohledem na přípravu k maturitě. Jako volitelné jsou nabízeny hlavně ty předměty, ze kterých si studenti budou muset vybírat „své“ předměty k maturitní zkoušce a potom k přijímací zkoušce na vysokou školu. Budou tak moci v těchto předmětech získat hlubší znalosti nad rámec základní povinné výuky a dobře obstát u maturity i u přijímacích testů. Nabídka těchto předmětů je zároveň natolik pestrá, že by měla uspokojit i individuální zájmy studentů a přispět k větší úspěšnosti u přijímacího řízení na vysoké školy.

     Volitelné předměty jsou navíc doplňovány předměty nepovinnými (např. dějiny umění, religionistika) a vzdělávacími zájmovými kroužky (např. výtvarný kroužek, fyzikální kroužek, biologický kroužek, chemický kroužek, kroužek informačně-technologický, kroužek technický). Kroužky a nepovinné předměty jsou zřizovány dle zájmu žáků.

     V ojedinělých případech se může stát, že možnost volby bude omezena počtem zájemců o daný volitelný předmět, ekonomickými možnostmi školy a tzv. nepovolenými kombinacemi seminářů (rozvrhové důvody).           

     Výběr volitelných předmětů probíhá dvoukolově. V prvním kole si každý student zvolí libovolný předmět čistě dle svých zájmů. Ve druhém kole se však počet volitelných předmětů může zmenšit podle počtu zájemců, a tak někteří studenti budou muset svou první volbu změnit, protože právě "jejich" předmět nebude zřízen z důvodu malého zájmu. Vzhledem k individuálním zájmům a potřebám studentů a vzhledem k přípravě na maturitu se škola bude snažit zřizovat co nejvyšší počet volitelných předmětů i s malým počtem studentů.

Kvinta + 1. A: Student si vybírá mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou a mezi latinou a  deskriptivní geometrií.

Sexta + 2.A: Student pokračuje ve studiu volitelných předmětů vybraných v kvintě či v 1.A (latina - deskriptivní geometrie; hudební výchova - výtvarná výchova).

Septima + 3. A: Dva dvouhodinové volitelné předměty: seminář z českého jazyka, seminář a konverzace z angličtiny, seminář a konverzace z němčiny, seminář a konverzace z ruštiny, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky, dějiny filmu.

Oktáva + 4.A: Dva dvouhodinové volitelné předměty: seminář z českého jazyka, seminář a konverzace z angličtiny, seminář a konverzace z němčiny, seminář a konverzace z ruštiny, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky, dějiny filmu.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB