PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Přehled jednotlivých školení ke stažení v pdf.

Podpora profesionálního rozvoje pedagogů na Gymnáziu Broumov

Projekt OP VK, Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.43/01.0016

Dne 19. 1. 2012 došlo k podepsání Smlouvy o realizaci GP mezi Gymnáziem Broumov a Královéhradeckým krajem. Touto Smlouvou získalo naše gymnázium dotaci na projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Podpora profesionálního rozvoje pedagogů na Gymnáziu Broumov“, který je financován ze státního rozpočtu ČR a z fondů ESF.

Tento náš projekt je realizován od 1. 2. 2012 a jeho konec je plánován na 30. 11. 2012. Primárně se zaměřuje na vzdělávání a profesionální rozvoj svých 25 pedagogických pracovníků absolvováním kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro DVPP.

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj těchto zapojených pedagogů, zdokonalit a prohloubit jejich znalosti ve využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce - interaktivní tabule. Naučit pedagogy zpracovávat podklady a materiály pro výuku v programech MS Excel, Adobe Photoshop, CorelDRAW a AutoCAD. Rozvinout a vylepšit jejich jazykové dovednosti v angličtině. Naučit pedagogy techniky zvládání stresových situací a vyvarování se syndromu vyhoření, naučit je aktivně naslouchat a jednat asertivně. Rozvinout využívání i jiných způsobů komunikace se studenty než jen přímým kontaktem. Kurzy realizované v rámci projektu budou přínosem k zatraktivnění vyučování na gymnáziu, čímž přispějí např. k vyššímu zapojení studentů do výuky či efektivnější komunikaci.

Konkrétní cíle projektu, jsou rozděleny do čtyř výukových bloků. První blok se specializuje na profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy, druhý oddíl je zaměřený na výuku cizích jazyků, třetí se zaměřuje na oblast využívání ICT ve výuce. Součástí projektu je i vytvoření e-learningového kurzu, který bude určen k akreditaci MŠMT pro DVPP. Tento tvoří poslední výukový blok.

Vedení Gymnázia Broumov si uvědomuje nutnost modernizace výukových postupů a potřebu stálého zdokonalování za účelem kvalitnější a kreativnější formy studia a současně podporovat pozitivní vztahy mezi pedagogy, což zapříčiní účinnější přiblížení informací studentům, kteří budou lépe připravení do budoucích studijních let.

V rámci projektu dojde k realizaci dvou výběrových řízení, a to na technické vybavení a na samotné zajištění vzdělávání, která se uskuteční hned v začátku projektu.

Realizace projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/1.3.43/01.0016 byla úspěšně ukončena dne 30. 11. 2012.

Díky tomuto projektu došlo k podpoření profesního rozvoje zapojených pedagogů našeho gymnázia, zdokonalení a prohloubení jejich znalostí ve využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Video z výuky Photoshopu je ke stažení (video avi, 190 MB).

 

Odkazy na ESF a na MŠMT: www.esfcr.cz ; http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB