ŠABLONY GYMNÁZIUM BROUMOV

logolink

Šablony Gymnázium Broumov

Projekt s názvem Gymnázium Broumov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016292) je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen především na posílení personální podpory, vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Mezi další plánované aktivity patří např. projektové dny a komunitně osvětová setkávání.

Realizace projektu: 1. 8. 2019-31. 7. 2021

Projekt OP VK, Reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0219

Dne 30. 1. 2012 vydalo MŠMT Rozhodnutí oposkytnutí dotace na projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „ Gymnázium Broumov“, který je financován ze státního rozpočtu ČR a z fondů ESF (tzv. Šablony).

Projekt je realizován od 1. 5. 2012 a jeho konec je plánován na 30. 4. 2014 a jeho rozpočet je celkem 1.160.761 Kč.

Klíčovými aktivitami je Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků, Metodický kurz pro učitele cizích jazyků a Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků.

Vedení Gymnázia Broumov si uvědomuje nutnost modernizace výukových postupů a potřebu stálého zdokonalování za účelem kvalitnější a kreativnější formy studia, což zapříčiní účinnější přiblížení informací studentům, kteří budou lépe připravení do budoucích studijních let.

V rámci projektu došlo k realizaci několika výběrových řízení (viz stránka Výběrová řízení), a to na technické vybavení a na samotné zajištění vzdělávání. První výběrové řízení bylo na nový server gymnázia a jednu kompletní učebnu pc. Druhé a třetí na nákup PC a dataprojektorů.

Na stránkách školy v sekci Projekty EU/DUM jsou umístěny k volnému použití zpracované materiály.

 

Odkazy na ESF a na MŠMT: www.esfcr.cz ; http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB