Zprávy ČŠI

Inspekční zpráva z inspekční činnosti ve dnech 15. - 17. října 2014.

CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLY

K silným stránkám patří školní klima. Tolerantní, ale důsledný přístup pedagogů k žákům a klidná atmosféra přispívají k dobrému klimatu ve škole. Velmi kladně je hodnocena angažovanost žáků v charitativní oblasti a v sociálních projektech.

Řízení všech procesů je plánovité a koordinované, organizační struktura managementu školy velmi dobře odráží její aktuální potřeby. Plánování školy je systematické a vytváří reálný rámec pro dlouhodobou perspektivu a úspěšné naplňování vzdělávacích cílů. Celkové řízení školy a partnerská spolupráce jsou příkladem dobré praxe.

Bohatá nabídka volitelných předmětů doplněná řadou dalších vzdělávacích aktivit umožňuje žákům se dostatečně profilovat.

Ředitel školy ve své SWOT analýze identifikoval jako slabou stránku školy materiálně- technické vybavení budovy a klesající počet žáků. Systematickou prací se vedení školy daří postupně slabé stránky odstraňovat (spolupráce se zřizovatelem, intenzivní náborové a informační akce, nadstandardní nabídka volitelných předmětů a mimoškolních akcí). Česká školní inspekce neshledala ve škole slabé stránky a doporučuje řediteli školy pokračovat v nastavených procesech řízení školy.

Ve většině sledovaných oblastí bylo potvrzeno hodnocení, které konstatovala poslední inspekce v roce 2010. Práce ředitele školy byla opětovně hodnocena jako nadstandardní, stejně jako zavedený systém pomoci a podpory žákům v oblasti vzdělávání. Nově byla označena jako příklad dobré praxe i rozsáhlá spolupráce se sociálními partnery, práce s výsledky vzdělávání žáků a organizace vzdělávání.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB