Maturitní zkouška pro rok 2023

Složení maturitní komise:  třída 4.A ___ a třída 8.V ___

1. Společná část (státní) maturitní zkoušky

Povinnou společnou část maturitní zkoušky tvoří didaktický testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a dle výběru žáka buďto didaktický test z cizího jazyka (CJ), nebo matematiky (M).

Nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky je didaktický test z matematiky rozšiřující (M+).

2. Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Zkoušky z ČJL a CJ konají žáci formou písemné a ústní zkoušky.  Dále si žáci povinně vybírají dvě profilové zkoušky (nelze ČJL a CJ pokud byl vybrán ve společné části), z nichž jedna může být formou maturitní práce (formulář žádosti o povolení konat MZ v profilové části formou maturitní práce).

Český jazyk a literatura (kritéria hodnocení)

Ředitel školy stanovil pro písemnou práci z ČJL délku konání na 200 minut, minimální počet slov na 250, nabídka 4 zadání, záznam textu ručně na papír. Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut.

 Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu najdete v příkazu ředitele školy.

Cizí jazyk (kritéria hodnocení)

Ředitel školy stanovil pro písemnou práci z CJ délku konání na 90 minut, minimální počet slov na 200, nabídka 2 zadání, záznam textu ručně na papír. Žák má možnost použít překladový slovník.

Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Témata ústní zkoušky jsou stanovena příkazem ředitele školy.

Nabídka předmětů povinné zkoušky profilové části zde (žák si vybírá dva předměty, případně koná maturitní práci) - podrobnosti v příkazu ředitele

Písemná a ústní zkouška: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. Požadavky viz CJ.

Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.

Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

Nabídka nepovinných předmětů profilové části

Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.

Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

___________________________________________________________________________________

Příkazy ředitele školy k maturitě 2022

Podmínky konání profilové zkoušky pro zkušební období 2022

Témata profilových zkoušek z cizího jazyka pro zkušební období 2022

Podmínky konání maturitní zkoušky formou maturitní práce pro zkušební období roku 2022 (formulář žádosti o povolení konat MZ v profilové části formou maturitní práce)

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2022 naleznete na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání maturita.cermat.cz.

zveřejněno 15.10.2021

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB