Maturitní zkouška pro rok 2024

Složení maturitní komise:  třída 4.A a třída 8.V 

1. Společná (státní) část maturitní zkoušky

Povinnou společnou část maturitní zkoušky tvoří didaktický test z českého jazyka a literatury (ČJL) a dle výběru žáka buď didaktický test z cizího jazyka (CJ), nebo matematiky (M).

Nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky je didaktický test z matematiky rozšiřující (M+).

2. Profilová (školní) část maturitní zkoušky (kritéria hodnocení)

Zkoušky z ČJL a CJ konají žáci formou písemné a ústní zkoušky.  Dále si žáci povinně vybírají dvě profilové zkoušky (nelze ČJL a CJ pokud byl vybrán ve společné části), z nichž jedna může být formou maturitní práce (formulář žádosti o povolení konat MZ v profilové části formou maturitní práce).

Český jazyk a literatura (kritéria hodnocení)

Ředitel školy stanovil pro písemnou práci z ČJL délku konání na 200 minut, minimální počet slov na 250, nabídka 4 zadání, záznam textu ručně na papír. Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut.

 Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu pro šk. rok 2023/2024.

Cizí jazyk  kritéria hodnocení c.j..

Ředitel školy stanovil pro písemnou práci z CJ délku konání na 120 minut, počet slov na 220 - 250 slov, na výběr ze 2 strukturovaných zadání (uvedení dílčích bodů zadání) v cizím jazyce, záznam textu ručně na papír. Žák má možnost použít překladový slovník.

Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Témata ústní zkoušky jsou stanovena příkazem ředitele školy.

Maturitní okruhy z předmětů povinné zkoušky profilové části zde

Žák si v profilové části vybírá dva předměty, případně koná MZ formou obhajoby maturitní práce. - podrobnosti v příkazu ředitele

  • Písemná a ústní zkouška: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. Požadavky viz kritéria hodnocení c.j.
  • Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.
  • Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

Nabídka nepovinných předmětů profilové části

Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.

Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

___________________________________________________________________________________

Příkazy ředitele školy k maturitě 2023

Podmínky konání profilové zkoušky pro zkušební období 2023

Témata profilových zkoušek z cizího jazyka pro zkušební období 2023

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB