Maturitní zkouška pro rok 2021

Je nově upravena změnou Školského zákona a s účinností od 15.10.2020 prováděcí vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. v platném znění.

1. Společná část (státní) maturitní zkoušky

Povinnou společnou část maturitní zkoušky tvoří didaktický testy z českého jazyka a literatury (ČJL, trvá 75 minut) a dle výběru žáka didaktický test z cizího jazyka (CJ, trvá 100 minut), nebo matematiky (M, trvá 120 minut). Didaktické testy se uskuteční v termínu 3. - 7.5.2021 a budou hodnoceny uspěl/neuspěl. Hodnocení uspěl je nutnou podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení, ne pro připuštění žáka k profilové zkoušce.

Nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky je didaktický test z matematiky rozšiřující (M+).

2. Profilová (školní) část maturitní zkoušky 

Zkoušky z ČJL a CJ se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky, a proto se žák nemůže hlásit ke konání zkoušky ze stejného předmětu dvakrát (ve společné a profilové části). Každý žák koná profilovou zkoušku z ČJL, a pokud koná didaktický test z cizího jazyka, tak povinně koná profilovou zkoušku z tohoto jazyka.

Český jazyk a literatura

Ředitel školy stanovil pro písemnou práci z ČJL délku konání na 200 minut, minimální počet slov na 250, nabídka 4 zadání, záznam textu ručně na papír. Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu. Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut. Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu najdete v příkazu ředitele školy.

Cizí jazyk

Ředitel školy stanovil pro písemnou práci z CJ délku konání na 90 minut, minimální počet slov na 200, nabídka 2 zadání, záznam textu ručně na papír. Žák má možnost použít překladový slovník. Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Témata ústní zkoušky jsou stanovena příkazem ředitele školy.

Nabídka předmětů povinné zkoušky profilové části (žák si vybírá dva předměty, případně koná maturitní práci) - podrobnosti v příkazu ředitele

Písemná a ústní zkouška: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. Požadavky viz CJ.

Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.

Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

Nabídka nepovinných předmětů profilové části

Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.

Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

---------------------

Podmínky konání profilové zkoušky pro zkušební období 2020.

Témata profilových zkoušek pro zkušební období 2020.

-

Podmínky konání maturitní zkoušky formou maturitní práce pro zkušební období roku 2020.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB