Maturitní zkouška pro rok 2021

Je nově upravena změnou Školského zákona a s účinností od 15.10.2020 prováděcí vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. v platném znění.

Kritéria hodnocení profilové části z ČJL a CJ - ústní zkouška.

1. Společná část (státní) maturitní zkoušky

Povinnou společnou část maturitní zkoušky tvoří didaktický testy z českého jazyka a literatury (ČJL, trvá 85 minut, termín 25.5. od 8.00) a dle výběru žáka didaktický test z cizího jazyka (CJ, trvá 110 minut, termín 24.5. od 13.30), nebo matematiky (M, trvá 135 minut, termín 24.5. od 8.00). Didaktické testy budou hodnoceny uspěl/neuspěl. Hodnocení uspěl je nutnou podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení, ne pro připuštění žáka k profilové zkoušce.

Nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky je didaktický test z matematiky rozšiřující (M+, trvá 150 minut, termín 26.5. od 8.00).

2. Profilová (školní) část maturitní zkoušky 

Zkoušky z ČJL a CJ konají žáci přihlášení ke zkoušce do 30.4. formou ústní zkoušky.

Český jazyk a literatura

Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut. Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu najdete v příkazu ředitele školy.

Cizí jazyk

Příprava žáka na ústní zkoušení je 20 minut, doba zkoušení 15 minut. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Témata ústní zkoušky jsou stanovena příkazem ředitele školy.

Nabídka předmětů povinné zkoušky profilové části (žák si vybírá dva předměty, případně koná maturitní práci) - podrobnosti v příkazu ředitele

Písemná a ústní zkouška: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. Požadavky viz CJ.

Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.

Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

Nabídka nepovinných předmětů profilové části

Ústní zkouška: základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova. Příprava na zkoušku 15 minut, doba zkoušení 15 minut.

Maturitní práce: podrobnosti o požadavcích na maturitní práci jsou v příkazu ředitele. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 10 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut.

---------------------

Podmínky konání profilové zkoušky pro zkušební období 2020.

Témata profilových zkoušek pro zkušební období 2020.

-

Podmínky konání maturitní zkoušky formou maturitní práce pro zkušební období roku 2020.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB