Z historie školy

Farní benediktinská škola. Konec 13. a začátek 14.století.

Tam, kde je dnes budova 1.stupně Hradební školy, byla na konci 13.století farní benediktinská škola na faře u kostela sv. Petra a Pavla. Škola byla v době, kdy ještě neexistoval broumovský klášter (před rokem 1322).  Na škole benediktini připravovali vybrané žáky na vstup do řádu a k církevní kariéře. O škole víme jen z životopisu arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Údajně zde studoval kolem roku 1310, kdy sem přišel ze studií ze sousedního Kladska.

Klášterní škola 1322 - 1618

Nejednalo se o veřejnou školu, ale pouze o řádové domácí studium. Starší členové řádu připravovali řádový dorost ke kněžskému studiu. O studiu máme jen velmi málo informací.

Čtyřtřídní klášterní (latinská)  škola - 1624 - 1670

Založení  klášterní - latinské školy inicioval roku 1624 opat Johann Benno Flaccus von Falkenberg.Jednalo se o třetí nejstarší gymnázium v Čechách, po Chebu a Žatci. Mezi nejvýznamnější žáky patřil Ferdinand Sobek z Bilenbergu (1618- 1675), královéhradecký biskup a od roku 1668 pražský arcibiskup. Kolem roku 1630 zde studoval historik a spisovatel Bohuslav Balbín (1620 - 1688). Dalším významným žákem byl  J.G.A. Hesselius (1630- 1695) - známý autor slavného urbáře a kroniky selského povstání v roce 1680. Hesseliův urbář byl prohlášen národní kulturní památkou. Aemilián David Bittner (1607-1672) je autorem kroniky kláštera "Chronicon Braunense". 

Šestitřídní klášterní škola 1670 - 1775

Pro tuto školu se začíná používat název gymnázium. Jednotlivé třídy se nazývaly Parva, Principia, Grammatica, Syntax, Poesie a Rhetorika. Hlavním předmětem byla latina, žáci museli ve škole mluvit pouze latinsky. V roce 1747 bylo z nařízení Marie Terezie zavedeno vyučování v němčině. Mezi známé žáky patřil: Othmar Zinke (1663-1738) - opat břevnovsko - broumovských benediktinů, Bonaventura Pitter (1708-1764) - jeden z prvních českých historiků, Franz Stephan Rautenstrauch (1734-1785) - opat břevnovsko-broumovských benediktinů, podle jeho návrhu byly v celé Habsburské monarchii zřizovány generální semináře pro jednotnou výuku kněží.

Gymnázium po reformě - 1775 - 1808

V roce 1780 obdržela škola právo přístupu veřejnosti. Gymnázium bylo pětitřídní - 1. Principie 2. Gramatika 3. Syntax  4. Rhetorika 5. Poesie. Známým žákem byl Maxmilian Otto von Ottenfeld (1777 - 1858) - poštovní ředitel ve Vídni, reformátor rakouských pošt.

Gymnázium v období systému odborných učitelů - 1808 - 1818

V letech 1808 - 1818 byl zaveden systém odborných předmětů - náboženství, latina, řečtina, geografie, historie, matematika, naturgeschichte a naturlehre. Tři nižší třídy se nazývaly Gramatikalklassen, obě vyšší Humanitätklassen. Známější žáci - Josef Johann Ringel (1794-1856) - ředitel pražské malířské akademie, Franz Josef Liebig (1799-1878) - jeden ze zakladatelů libereckých textilních závodů, Franz X. Fritsch(1797-1870) - autor veseloher a básník, Josef Myslimír Ludvík (1796 - 1856) - kněz a spisovatel, Josef Regner (1794 - 1852) - kněz a spisovatel, známý Jiráskův Regner - Havlovický.

Gymnázium 1818 - 1869

V letech 1818 - 1848 měla škola 6 tříd, po reformách 1848 jen 4 třídy nižšího gymnázia. Významní žáci - Franz Cölestin Opitz (1810-1866) - lékař, který použil  jako první v Rakousku narkózu. Alois Jirásek - významný spisovatrel, studoval zde 1863-1867, Julius Lippert (1839- 1909) - politik, historik, průkopník sociálního dějepisectví v Českých zemích, Oskar Teuber (1852 - 1901) - spisovatel a novinář, autor "Dějin pražských divadel", Wilhelm Kaulich - profesor psychologie- Gratz, Josef Tichatschek (1807-1886)-operní pěvec, působil ve slavné Semperově opeře v Drážďanech, Josef Schroll (1821-1891)- broumovský továrník, Emmanuel Schöbel (1824-1909)- biskup v Litoměřcích a papežský legát, Ludwig Scheuer (1830-1909), vrchní soudce pro Bosnu a Hercegovinu. Johann Eppinger (1845-1916)-profesor patologie Graz , Karl Eppinger (1853-1911) - německý politik., Eduard Peter (1818-1898), rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity, profesor semitských jazyků a znalec Bible; Josef Antonín Šrůtek (1822 - 1901) - římskokatolický kněz, překladatel, spisovatel a novinář. 

Gymnázium 1869 - 1918

Po roce 1869 byly postupně zaváděny další třídy, takže roku 1873 bylo gymnázium již osmitřídní. V roce 1873 se poprve konala na gymnáziu zkouška dospělosti - maturita. Ve stejném roce studovala na gymnáziu první dívka, ovšem jako privatiska. Řádnými žákyněmi se staly dívky až v roce 1919. Největší počet studentů mělo gymnázium v roce 1880 - 251. Významní žáci: Anton Kahler (1868-1934) - spisovatel, August Kral (1869-1953)- rakouský diplomat, Franz Sandman (1863-1938)- viceprezident Zemského soudu Praha, Alois Rašín (1867-1923)- politik, ekonom, ministr financí ČSR, studoval zde pouze v kvartě 1881/1882, Stanislav Brandejs (1891-1957) - československý diplomat a historik , Václav Gerber (1856-1896), jazykovědec, znalec semitských jazyků 

Gymnázium 1918 - 1945

Nejvýznamnější osobností za první republiky byl ředitel gymnázia P. Vincenc Maiwald, botanik a regionální historik. V roce 1939 bylo z nařízení říšské vlády gymnázium zrušeno. Posledním ředitelem byl Beda Franz Menzel, významný historik benediktinského řádu a benediktinského baroku. Po zrušení klášterního gymnázia byla v roce 1939 v bývalé české škole (Masarykově) otevřena státní střední škola Hauptschule. Prvním ředitelem se stal Max Klinger, později Ernst Birke.

Gymnázium po 1945 do současnosti

Významní absolventi:

 • Josef Jeník - rektor Vysoké školy chemicko-technologické Pardubice
 • Jiří Petr - rektor Vysoké školy zemědělské Praha, přední odborník na obilí
 • Jiří Fábera -významný člen ČSAV, ředitel Matematicko-fyzikálního ústavu ČSAV
 • Josef Paleček, 1932, malíř,  grafik, ilustrátor dětské literatury
 • Jaroslav Weigel , 1931- 2019, výtvarník, herec Divadla Járy Cimrmana 
 • Marie Stryjová (1931-1977), spisovatelka
 • Karel Gult , sólista Hudebního divadla Karlín, zpěvák
 • Milan Vošmik , (1930-1939) režisér dětských filmů
 • Arnošt Hladík - didaktik fyziky- MFF UK Praha
 • Jiří Kopáček - přednášky na MFF UK Praha
 • Olga Martincová, lingvistka, spoluautorka nových Pravidel českého pravopisu
 • Iva Kudláčková- Pichová, členka AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie
 • Kamil Janiš, psycholog,sexuolog,pedagog, Univerzita Hradec Králové 
 • Miloslav Kučera, režisér, politik
 • Lenka Řehůřková- Malinová, zpěvačka
 • Lucie Němečková, dramaturgyně Divadla F.X.Šaldy Liberec,Divadla na Vinohradech,Klicperova divadla HK a Husy na provázku Brno
 • Vlastimil Havlík, historik umění  
 • Josef Novák, významný manažer VEBY Broumov     
 • Libuše Palečková- Skočdopolová, režisérka animovaných filmů
 • Jana Wienerová-Kuchtová, výtvarnice    
 • Jan Šolta, vysokoškolský pedagog, ekonom
 • Josef Zolman, vysoký úředník Ministerstva zdravotnictvi USA
 • Marie Lorencová, divadelní režisérka
 • Bohumil Culek, děkan Dopravní fakulty Univerzity Pardubice
 • Jaroslav Kotlant, 1934, střihač filmů a seriálů, př.Nemocnice na kraji města, Bakaláři...
 • Otakar Pavlík, 1934, vodohospodář, autor odborné literatury
Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB